KONKURS PLASTYCZNY ,,Wolontariusze na start – Idźcie i głoście”

plakat-koednicy-misyjni

Regulamin konkursu plastycznego im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Wolontariusze na start- Idźcie i głoście”
Wolontariusz ( TY )  w dowolnym miejscu na świecie – pokaż światu  jak mógłbyś innym pomóc.

Organizatorami konkursu są:

Fundacja im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego

   SERCE BEZ GRANIC,

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej,

Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej

Europejska Akademia Wolontariatu w Hucie Komorowskiej

Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez:

Bp Krzysztofa Nitkiewicza

 

 

A.D. 2016/2017

 

Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia  2016 r. i trwać będzie do 2 stycznia 2017 r.

 

 1. Temat prac konkursowych brzmi: „Wolontariusze na start- Idźcie i głoście”. Wolontariusz  ( TY )  w dowolnym miejscu na świecie – pokaż światu  jak mógłbyś innym  pomóc.

 

 1. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – szkoły każdego typu, muzyczne plastyczne  oraz  szkoły specjalne, czy  technika zawodowe itd …

Cele konkursu:

 1. Promocja misji na świecie.
 2. Promocja wolontariatu świeckich.
 3. Promocja sylwetki Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ     i jego pracy misyjnej w Afryce.
 4. Pobudzenie do zastanowienia się, co każdy z nas może, mógłby w przyszłości zrobić dla drugiego człowieka na świecie.

Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej, Gimnazjalnej  i Ponadgimnazjalnej. Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów ze szkół szkoły każdego typu. Szkoły  muzyczne, plastyczne  oraz  szkoły specjalne, czy  technika zawodowe itd..
 2. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: czarno – białej lub kolorowej.

( grafika, collage, malarstwo, rysunek itd.)

 1. Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o oprawę  dzieła ucznia  w PASSE-PARTOUT i podklejenie pracy na  twardym kartonie aby w przesyłce pocztowej lub transporcie  nie  uległy zniszczeniu.
 2. Prace nie podpisane nie będą oceniane.
 3. Prace nadesłane tylko w formie elektronicznej nie będą oceniane.
 1. Prace plastyczne prosimy również przysyłać do 2 stycznia 2017 r. na adres: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ Huta Komorowska 32 A,36-110 Majdan Królewski  z dopiskiem ,, Wolontariusze na start ”.
 1. Prace należy opisać i wypełnić kartę konkursową: Imię i Nazwisko autora pracy, tytuł pracy,  wiek  autora lub klasa do której uczęszcza, adres szkoły,
 2. Prosimy też podać: Imię i Nazwisko opiekuna jego Adres e-mailowy, telefon kontaktowy do opiekuna lub do szkoły.
 3. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody.
 4. Rozdanie nagród nastąpi w Radomyślu nad Sanem w dniu 8 stycznia 2017 roku. tj. Niedziela, podczas                   VI Spotkania Kolędników Misyjnych i Grup Misyjnych w Radomyślu nad Sanem.
 5. Nagrody, nie odebrane – za zgodą opiekuna laureata będą przesłane na jego koszt pocztą.

Wolontariusz to świadek  i osoba, która jest obecna przy  bezbronnym człowieku, któremu coś się wydarza. Wolontariusz  zawsze i wszędzie może  pomóc, poprzez swoje serce bez granic…

Wpatrując się w przykład oraz postać Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, który przez 61 lat pracował na misjach w Zambii – Afryce, możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie i jego  miłosierdziu  dzisiaj, uczestnicząc poprzez drobne gesty w globalnej wspólnocie.

W tym konkursie  pragniemy  zachęcić młodych do rozwinięcia swojej wyobraźni.

Wszyscy doborze wiemy, że na świecie działa mnóstwo zgromadzeń i zakonów działających na misjach. Pomagają im i wspierają  wolontariusz świeccy z całego świat.

Narysuj, namaluj obraz  w dowolnej technice na formacie A4, A3,A2,A1  siebie. Jak wyobrażasz sobie swoją pomoc  na misjach jako wolontariusza /-szki w dowolnym miejscu na świecie.

Zobacz  www.czasmisji.pl, www.czasnamisje.pl

Może to być wizja twojej pracy, jaka mógłbyś /–by  wykonywać w wiosce Afrykańskiej, w Indiach, w Ameryce, na Arktyce, w Chinach itd.

 

Karta uczestnictwa w konkursie ,,Wolontariusze na Start”

prosimy  nakleić ja  na pracę plastyczną oraz  wysłać  na adres:fundacja@cardinalekozlowiecki.pl  

Uczestnik konkursu / Autor

 1. Imię i Nazwisko autora …………………….………………….
 2. Tytuł pracy,………………………………………….………….
 3. Wiek autora lub klasa ………………………………………..
 4. Adres szkoły, Pieczęć szkoły……………………………………………………………

OPIEKUN

 1. Imię i Nazwisko opiekuna…………………………………….
 2. Adres e-mailowy …………………………………………………………………
 3. Telefon kontaktowy do opiekuna lub do szkoły………………………………………………..

UWAGI  …………………………………………………………………

 

Oświadczam,

że zgadzam się z regulaminem  konkursu, i przyjmuję do wiadomości, że prace nadesłane na ten konkurs  stają się własnością organizatorów i wszelkie prawa związane z nimi przechodzą na niego.

Podpis opiekuna, data  ……………………