Zakończono 13 grudnia 2016 r. III etap odbudowy alejek

Zakończył się kolejny etap „Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej  – etap III”, realizowanego w oparciu o zatwierdzony decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie nr 306/10 z dnia 14.12.2010 r. i decyzją Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.III/6/11 z dnia 20.01.2011 r. – projekt budowlany na zadanie p.n.: „Rewitalizacja założenia Parkowo-Dworskiego w Hucie Komorowskiej, polegająca na konserwacji historycznego założenia parkowo-dworskiego, budowie infrastruktury technicznej, budowie elementów małej architektury, przebudowie i budowie infrastruktury technicznej obiektów budowlanych (…) w miejscowości Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski”.

 

Zadanie było  dofinansowane ze środków finansowych:

1) Województwa Podkarpackiego

2) Powiatu Kolbuszowskiego

3) Gminy Majdan Królewski,

 

Prace i  roboty ziemne –polegały na  wykonaniu podbudowy, nałożeniu  nawierzchni wjazdu i nawierzchni  alejek Hanse-Grand i obramowaniu alejek.

dscf91841