Wystawa otwarta w Lipsku

Dziękujemy za zaproszenie i organizację wystawy o Apostole Afryki kard. Adamie Kozłowieckim SJ, 21 stycznia 2017 roku w Lipsku.
Kardynał Kozłowiecki dosłownie realizował ewangeliczne wezwanie Chrystusa„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) w całym swoim kapłańskim życiu. Rys uniwersalizmu jest niezwykle widoczny w całej jego postawie i posłudze. Pokazał konkretnie, że w wielkiej wspólnocie Kościoła nie ma uprzedzeń motywowanych przez rasę, pochodzenie, narodowość i język. Swoim długim, trudnym, ale jakże fascynującym życiem napisał wspaniały scenariusz wypełniania życiowego powołania. Kardynał Kozłowiecki to człowiek nieprzeciętnej miary, wierny uczeń Jezusa Chrystusa, prosty zakonnik, gorliwy misjonarz i Pasterz Kościoła, którego serce było bez granic.
Fundacja wyraża wdzięczność i podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do prezentacji wystawy poświęconej ks. kard. A. Kozłowieckiemu SJ w Lipsku „Z otwartymi dłońmi”. Szczególne podziękowania i serdeczne „Bóg zapłać” składa Proboszczowi parafii p.w. Św. Trójcy ks. Gregor Giele za pomoc i udostępnienie pomieszczeń dla wystawy, dziękuję panu Bernd Karwen za organizacje wystawy i Parafianom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję Ojcom Jezuitom – Ojcu Michael Hainz SJ za gościnność oraz o.prof.Stanisławowi Cieślakowi SJ z Krakowa za wygłoszony wykład podczas wernisażu.
Szczególne podziękowanie składamy koordynatora i pomysłodawcę wystawy w Lipsku pani Genowefie Bialkovski z Monachium oraz Pastorowi Friedrich Magirius, pani Małgorzacie Bochwic – Iwanovska – Dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie z filią w Lipsku.

Mamy nadzieję, że wystawa , która będzie czynna do 27 lutego 2017 r. będzie podobała się uczestnikom.
Życzymy wszystkim , którzy będą odwiedzać naszą wystawę wielu łask Bożych na realizowanie swego powołania, a świadectwo życia naszego wspaniałego Patrona niech buduje w w każdym postawę otwartości na drugiego człowieka i łączy nas, jako dzieci tego samego Boga.

image133