Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Księdza – Poety Jana Twardowskiego

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim dziękuje Dyrektorowi Muzeum i  Fundacji im. Ks. Kardynała Adama
Kozłowieckiego ”Serce bez granic” za objęcie honorowym patronatem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Księdza – Poety Jana Twardowskiego. Cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje  Księdzu Dyrektorowi Danielowi Korycińskiego za przyjęcie zaproszenia do  w.w. konkursu, który jest dla społeczności szkolnej  ważnym wydarzeniem podczas corocznych obchodów Dnia
Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy na uroczystość, która  odbędzie się dnia 7 lutego 2017 r. tj. wtorek o godz.
10:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Organizatorzy: Danuta Lis, Agata Surowiec
Dyrektor: Maria Pietrzyk

 

002