X edycja  Gminnego Konkursu Literackiego-2017

„Ksiądz Jan od biedronki”

pod honorowym  patronatem  ks. Daniela Korycińskiego

X edycję Gminnego Konkursu Literackiego –  „Księdza Jana od biedronki”  zorganizowano 7 lutego 2017 r., by godnie uczcić pamięć wielkiego Polaka, poety, wychowawcy wielu pokoleń, człowieka niezwykle radosnego, skromnego i mądrego, osobę o niebywałym smaku literackim i subtelnym poczuciu humoru.Konkurs został przeprowadzony w sali kameralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, w której na centralnym miejscu umieszczono portret Księdza – Poety, natomiast głównym elementem dekoracji były biedronki, o których tak chętnie poeta pisał w swoich wierszach i dzięki którym został nazwany Księdzem Janem od Biedronki.Na konkurs przybyli reprezentanci szkół podstawowych z: Durdów, Dąbrowicy,  Skopania, Ślęzaków, Woli Baranowskiej i Baranowa Sandomierskiego, a także przedstawiciele gimnazjów ze Skopania, Ślęzaków, Woli Baranowskiej i Baranowa Sandomierskiego wraz z nauczycielami – opiekunami. Łącznie w zmaganiach konkursowych wzięło udział 19 uczestników przygotowanych przez 10 nauczycieli.Przybyłych gości i uczestników konkursowej rywalizacji  powitali uczniowie  gimnazjum – Magdalena Hajnas i Karol Chwieja. Następnie głos zabrała pani dyrektor – Maria Pietrzyk, która w swoim wystąpieniu przypomniała  zasługi  księdza Jana Twardowskiego i wszystkim uczestnikom konkursu życzyła sukcesu i miłych wrażeń. Ponadto, głos zabrał przybyły na tę uroczystość burmistrz Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego pan Marek Mazur, który  wyraził swoje zadowolenie z idei realizowanego konkursu wśród młodzieży szkolnej  naszej gminy oraz przyczynił się do realizacji tego konkursu fundując nagrody książkowe zwycięskim uczniom.Zmagania konkursowe zostały poprzedzone programem artystycznym, na który złożyły się piosenki zaprezentowane przez Aleksandrę Solarską kl. III – uczennicę gimnazjum, Urszulę Wilczyńską  kl. VI oraz szkolnego chóru Scholi. Następnie przedstawiona została Komisja konkursowa, w skład której weszły wyjątkowe osoby. Jako pierwszy przedstawiony został ks. Proboszcz tutejszej parafii- Andrzej Machowicz. Następnie przywitano gościa specjalnego-  ks. Daniela Korycińskiego, który objął Patronatem Honorowym. Gminny Konkurs Literacki-  „Księdza Jana od biedronki”. Ksiądz Daniel, obecnie jest Dyrektorem Muzeum Kardynała Kozłowieckiego oraz Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Jest postacią mocno związaną z naszą szkołą i zawsze bardzo chętnie przyjmuje zaproszenia na różne uroczystości. Również tym razem zaszczycił nas swoją obecnością fundując liczne nagrody rywalizującym uczniom . Również bardzo miło było nam gościć p. Wojciecha Gwoździowskiego – animatora życia kulturalnego  Baranowa Sandomierskiego, doświadczonego  i niezawodnego       jurora. Komisje konkursową reprezentowała także  p. Anna Cieśla – nauczyciel – polonista w Zespołu Szkół i Placówek w Ślęzakach.

Uczniowie gimnazjum prowadzący turniej, przypomnieli wszystkim obecnym  regulamin konkursu,  po czym przystąpiono do pierwszej konkurencji obowiązkowej w szkole podstawowej, czyli recytacji utworu autorstwa księdza Jana.

Popisy recytatorskie cieszyły się powodzeniem i uznaniem zgromadzonej publiczności. Uczennice, które zaprezentowały kunszt słowa mówionego to: Edyta Bialoncik kl. IV (Durdy), Kamila Magda kl. IV (Dąbrowica), Laura Surowiec kl. VI (Skopanie), Michalina Leśniak kl. V (Ślęzaki), Karolina Durda kl. VI (Wola Baranowska), Zuzanna Świstek kl. V (Baranów Sandomierski). Podczas recytacji panowała podniosła atmosferę powagi, zadumy i refleksji, co udzieliło się wszystkim słuchaczom. Osobną, nieobowiązkową kategorią konkursową w szkole podstawowej była interpretacja muzyczna dowolnego utworu ks. Jana Twardowskiego. Jury przy ocenie tej konkurencji brało pod uwagę: znajomość treści prezentowanego tekstu, muzykalność wykonawcy oraz ogólne wrażenie artystyczne. Kategoria muzyczna została szczególnie doceniona przez słuchaczy, czego najlepszym dowodem były gromkie oklaski publiczności. Do konkursu zgłoszono cztery drużyny  tj. Karolinę Figacz ze szkoły w Ślęzakach, która zaśpiewała „Wielka mała”, duet muzyczny: Julia Owoc i Natalia Rusek ze Skopania, wykonujące utwór „Wiara malutka”, Zuzanna Malinowska  ze szkoły w Durdach prezentującą utwór „Nierówni” i Urszulę          Wilczyńską z Baranowa Sandomierskiego, która zaprezentowała wzruszający utwór pt. „Zbawiony”. Następnie została przeprowadzona konkurencja obowiązkowa w gimnazjum. Poszczególne drużyny losowały w kolejnych turach pytania dotyczące wiedzy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego. Jury z zaciekawieniem przysłuchiwało się odpowiedziom uczestników, przyznając odpowiednią liczbę punktów. Nie da się ukryć, że wszyscy uczniowie biorący udział w tej konkurencji prezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu znajomości biografii i twórczości bohatera dzisiejszego konkursu.  Ponadto kategorią obowiązkową, dodatkowo punktowaną w gimnazjum była prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości   księdza Jana.Werdykt obrad jurorów brzmiał następująco:

w kategorii szkół podstawowych w konkurencji obowiązkowej– recytacja:

I miejsce Edyta Bialoncik (Durdy);

II miejsce Laura Surowiec (Skopanie);

III miejsce Zuzanna Świstek(Baranów Sandomierski).

w kategorii szkół podstawowych w konkurencji  nieobowiązkowej– interpretacja muzyczna utworu:

I miejsce Urszula Wilczyńska(Baranów Sandomierski);

II miejsce Karolina Figacz (Ślęzaki).

III miejsce – Zuzanna Malinowska  (Durdy)

 – w kategorii szkół gimnazjalnych w konkurencji obowiązkowej – pojedynek wiedzowy i prezentacja multimedialna:

I miejsceAleksandra Solarska, Alina Stec(Baranów Sandomierski);

II miejsce Anna Marek i Agnieszka Kołodziej (Ślęzaki);

III miejsce Izabela Durda i Aleksandra Kaczak (Skopanie).

Nagrodzeni  uczniowie udowodnili swoje znakomite przygotowanie do konkursu. Bez wątpienia dostarczyli wszystkim wielu miłych wrażeń. Na zakończenie wręczono dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom, a także złożono podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do rywalizacji konkursowej.Wręczanie nagród i podziękowań przypadło w udziale panu burmistrzowi Markowi Mazurowi i szanownym jurorom. Gratulacje przyjęły panie, które przygotowały uczniów do wspaniałego współzawodnictwa: p.Anna Skrok, p. Magdalena Kucharska (Durdy), p. Monika Bonarska, p. Anna Juda (Skopanie), p. Anna Cieśla (Ślęzaki), p. Dorota  Szala  (Wola Baranowska), p. Dorota Jakus (Dąbrowica), p. Danuta Lis, p.Agata Surowiec (Baranów Sandomierski). Ponadto podziękowano inicjatorom konkursu za jego organizację – p. Danucie Lis, p. Agacie Surowiec i p. Krzysztofowi Stawiarskiemu.

 

unnamed

Organizatorzy mają nadzieję, iż odpowiednia oprawa całego przedsięwzięcia i  miła atmosfera podczas uroczystości sprawią, że tegoroczne chwile konkursowej rywalizacji pozostaną w pamięci jej uczestników, którzy z ochotą przybędą
w przyszłym roku na kolejną  edycję konkursu..

Więcej na Facebooku