28. rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Biskupa Edwarda Frankowskiego

5 marca 2017 roku mija  28. rocznica
przyjęcia sakry biskupiej
przez Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

bp Frankowski

Bp Edward Frankowski został konsekrowany 5 marca 1989 roku przez Bp Ignacego Tokarczuka i odtąd pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej, a od 25 marca 1992 roku – biskupa pomocniczego Diecezji Sandomierskiej-25 lat temu.

 

***

Z tej okazji Zarząd Fundacji  im.Ks.Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” i Pracownicy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ , życzą Jego Ekscelencji Prezesowi Fundacji,  wielu łask Bożych, zdrowia i sił w realizacji wielu dobrych  pomysłów na kolejne lata posługi BISKUPIEJ z ,,SERCEM BEZ GRANIC”.

******

Ksiądz Biskup znany jest jako niezłomny kapłan. W czasach PRL-u był działaczem opozycji (i był z tego powodu represjonowany przez władze). Często jest nazywany „biskupem Solidarności” – bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 roku w  Hucie Stalowa Wola. Jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne. Wspierał także tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska. W latach 1980-1992 był kapelanem NSZZ „Solidarność”.

W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 r. pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych. Zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL-u, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Biskup jest także organizatorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Stalowej Woli, a także Katolickich Uniwersytetów Ludowych na terenie diecezji.

Jako biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Jest Członkiem Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax” oraz Rady Episkopatu Polski do spraw Rodziny.

Od momentu powołania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” jest jej Prezesem, całym sercem wspierając prowadzone Dzieło i czyniąc niestrudzone starania, aby pamięć o Księdzu Kardynale Kozłowieckim była żywa i inspirowała obecne i przyszłe pokolenia.

Poniżej podajemy link do strony internetowej poświęconej Jubilatowi: www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl.