Życzenia Wielkanocne 2017 . Wszystkim Drogim Przyjaciołom i Dobroczyńcom!

mały rozmiear 2017 życzenia wielkanocne

Wszystkim Drogim Przyjaciołom i Dobroczyńcom!
Z głębi serca życzymy radości płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania Pan Jezusa. Niech Zmartwychwstały Pan przemienia nasze serca, obdarza wszelkimi łaskami w służbie Bogu i ludziom, a byśmy byli prawdziwymi świadkami Wiary, Nadziei i Miłości.

Z wyrazami wdzięczności i gorącymi życzeniami
Bp Edward Frankowski Prezes Fundacji im. ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „ Serce bez granic” i Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ