Podziękowania z Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej

001

Własnie otrzymaliśmy podziękowania od ks. Jakuba Górskiego z Świdnickiej Kurii Biskupiej z Referatu Misyjnego za wypożyczenie wystawy.

Podziękowanie.

Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej, wyraża wdzięczność dyrekcji Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego za wypożyczenie wystawy o Kardynale Kozłowieckim wraz z banerem promującym Gminę Kolbuszowa.

Wystawa była prezentowana w następujących miejscach na  terenie województwa dolnośląskiego w terminach:
20-31 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy,
01- 09 kwietnia -2017 r. w Parafii Chrystusa Króla w Głuszycy ,
10 – 20 kwietnia 2017 r. w Katedrze w Świdnicy.

Dziękujemy !

Fotografie: Archiwum Muzeum – przesłane od koordynatora wystaw s. Magdaleny.

Więcej i dokładniej na FB Muzeum