Wystawa o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ

 

Muzeum  i Fundacja Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC  organizuje w tym roku w związku z dziesiątą rocznicą śmierci Patrona, szereg imprez, spotkań informacyjnych i promocyjnych jego dobrą postawę życiową.

16-27 maja 2017 r.  wystawa ,,Książę Kościoła ” była w Bibliotece międzyuczelnianej w Stalowej Woli- Miejska Biblioteka w Stalowej Woli. Bardzo dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Biblioteki za pomoc w promocji Tego Wielkiego Polaka.

Od 20 maja do 30 maja 2017 roku wystawa Adam Kozłowiecki SJ, eksponowana była na terenie Szkoły Podstawowej w Spiach. Bardzo dziękujemy dyrekcji i gronu pedagogicznemu za pomoc i zaangażowanie w promocję Apostoła Afryki, misjonarza z sercem bez granic.

27 maja 2017 roku wystawa ,, Książę kościoła”  wystawiona została w Sandomierz  podczas spotkania Rady Programowej Fundacji.

Od 28  maja do 4 czerwca 2017 roku wystawa  ,,Książę Kościoła”  dostępna jest na terenie ośrodka rekolekcyjnego w Radomyślu nad Sanem.

więcej na FB Muzeum

Wystawą o Kardynale  towarzyszy zawsze  baner promujący Gminę Kolbuszowa, która wspiera działania Muzeum i Fundacji.