50 rocznica święceń kapłańskich i zakonnych o. prof. Ludwika Grzebienia SJ

Czcigodny o. prof. Ludwik Grzebień SJ

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie  Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i pracowników Muzeum składamy na ręce Czcigodnego jubilata  najserdeczniejsze życzenia z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich i zakonnych.

Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń, wielu łask Bożych  w realizacji powołania poprzez ogromny wkład naukowy do kultury Polskiej.

W tym szczególnym dniu zapewniamy o. Profesora o naszej modlitwie we wszystkich intencjach  za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

W roku 100 rocznicę objawień Fatimskich, polecamy osobę Ojca profesora MNP i składamy  dziękczynienie  Bogu za dar kapłaństwa.  Przepełnieni tą  wdzięcznością i radością za dar Twego powołania, zapewniamy o naszej modlitwie,  nie tylko w tym szczególnym dniu ale też na co dzień.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,  

 Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego  ,,Serce bez granic” i ks.Daniel Koryciński

Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej wraz z pracownikami.

 

IMG_5157

bukiet-50-roz