Goście z Watykanu

WP_20170714_142

2017-07-14

W Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, znamienitych gości ks. Prałata Pawła Ptasznika i ks. Zbigniewa   przyjął Fundator Fundacji Bogdan Romaniuk i Dyrektor Muzeum ks. Daniel Koryciński wraz z pracownikami.

ks. Prałat Paweł Ptasznik (ur. 15 czerwca 1962 w Węgrzcach Wielkich) – polski prezbiter rzymskokatolicki, prałat, doktor teologii, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej. Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu, bliski współpracownik Jana Pawła II i Benedykta XVI. Od 2007 rektor kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz polskiej emigracji w tym mieście.
Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 17 maja 1987 w katedrze wawelskiej kardynał Franciszek Macharski.
W latach 1990–1994 studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1994 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie dysertacji Lo Spirito Santo nei sacramenti dell’iniziazione cristiana sulla base dei riti latini post-conciliari.
W latach 1994–1995 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.
W 1996 został pracownikiem sekcji polskiej Sekretariatu Stanu, od 2001 odpowiedzialny za jej prace.
Redaktor m.in. serii „Dzieła zebrane Jana Pawła II” oraz watykański konsultant filmów Jan Paweł II oraz Karol. Człowiek, który został papieżem. Współscenarzysta filmu Świadectwo.
W listopadzie 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Ptasznik

 

Więcej na FB MUZEUM

fot.kc