Życzenia imieninowe dla J. E. Bpa Krzysztofa NITKIEWICZA

 

688909_sa27sIbiskup1_54

J. E. bp Krzysztof Nitkiewicz
Biskup sandomierski

 

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i pracowników Muzeum składamy na ręce Biskupa sandomierskiego najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin.
Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń zdrowia, pomyślności i wielu łask Bożych na każdy dzień.
W tym szczególnym dniu zapewniamy księdza Biskupa o naszej modlitwie we wszystkich intencjach za wstawiennictwem Św. Krzysztofa i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
W roku 100 rocznicę objawień Fatimskich, polecamy osobę księdza Biskupa NMP i składamy dziękczynienie Bogu za dar tak pięknego kapłaństwa.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,
Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”
ks. Daniel Koryciński
Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej
wraz z pracownikami.

3_yE_big