„Zasłużony dla województwa podkarpackiego” biskupowi pomocniczemu seniorowi Edwardowi Frankowskiemu.

28-08-2017 r.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał odznakę honorową Nadanie wyróżnienia odbyło się 28 sierpnia podczas sesji Sejmiku w rzeszowskim Urzędzie Marszałkowskim. W uroczystości wzięli udział biskupi ordynariusze z Rzeszowa i Sandomierza, wojewoda podkarpacka, parlamentarzyści oraz liczni goście. W wygłoszonej laudacji marszałek województwa Władysław Ortyl nazwał bp. Frankowskiego podkarpackim księdzem Popiełuszką, mówiąc o jego zasługach dla formowania duchowego oblicza Podkarpacia oraz dla procesu przemian demokratycznych. Po wręczeniu odznaczenia bp Frankowski opowiedział o swojej działalności duszpasterskiej i społecznej w Stalowej Woli, dziękował też za opiekę Matki Bożej i ludzi, których spotkał na swojej drodze.