Adresy nadesłane na X DNI

na ręce Bp Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” przesłał Marszałek Sejmu RP Marek Kuchcińskiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i posła  RP Kazimierza  Moskala.

 

 

Dziękujemy!!!