ZADUSZKI MISYJNE 2017 -11- 06

Zapraszamy
na
ZADUSZKI MISYJNE
MAJDAN KRÓLEWSKI – Huta Komorowska
6 LISTOPADA 2017

PROGRAM
W KOŚCIELE PARAFIALNYM W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
16.30 – Różaniec w intencji zmarłych misjonarzy
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem
J.E. bp Edwarda Frankowskiego

W MUZEUM KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ
W HUCIE KOMOROWSKIEJ

18.00 –Wspomnienia o zmarłych misjonarzach pracujących na
misjach