Podziękowanie za dar różańca na misje -czekamy jeszcze do 20 listopada …

Pragnę  podziękować za udział w zbiórce Różańców na misje

dla mieszkańców Afryki w Ugandzie i Oceanii z Wysp Papua-Nowa Gwinea.

Ta niezwykle poruszające  zrozumienie dla naszych braci w Chrystusie, staje się okazją do kontynuacji dzieł  Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ,pochodzącego z Huty Komorowskiej misjonarza i arcybiskupa Lusaki, który przez  61 lat pracował  na misji w  Zambii.Wierzę, że  radość misyjnej posługi  Księdza Kardynała będzie jeszcze bardziej popularyzowana  na świecie a współpraca z Muzeum zaowocuje kolejnym pięknym misyjnym dziełem.

Gratuluję zaangażowania i życzę wszelkiego Bożego Błogosławieństwa z wyrazami wdzięczności

 Dyrektor

 Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej

 Ks. Daniel Koryciński