Wystawa z Rzymu wróciła do Polski

 

Kardynał Kozłowiecki witany na Watykanie

 

Upamiętniając 10 rocznicę śmierci kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, została otwarta wystawa w Rzymie, która przedstawiła życie i posłannictwo tego gorliwego misjonarza. Kardynał pochodził z podkarpackiej ziemi – Huty Komorowskiej, gdzie się wychował i skąd wyruszył do Starej Wsi, aby wstąpić do jezuitów. O tej ziemi też nieustannie marzył gdy przebywał pięć i pół roku w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, a następnie w pierwszych latach posługi misyjnej w Rodezji Północnej,
a dziś w niepodległej Zambii.

Wystawa o Kardynale Kozłowieckim, której organizatorem była Fundacja im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic”, została przedstawiona w nowoczesnej szacie graficzno-multimedialnej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie zatytułowanej „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Uniwersytet to wyjątkowe miejsce nie tylko pod względem strategicznym, gdyż szkolne budynki bezpośrednio znajdują się na terenie Watykanu, ale również dlatego, że studiuje w nim około dwóch tysięcy studentów ze 164 krajów świata, którzy poprzez wystawę zdobyli wiedzę o Kardynale Kozłowieckim, dzieląc się z nią z pewnością ze swoimi rodakami.

Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane głównie dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2017” – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Dużą pomocą było również wsparcie ze strony Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Gminy Majdan Królewski czy Huty Stalowej Woli. Zdobyte środki finansowe zostały przeznaczone na projekt nowoczesnej szaty graficznej wystawy, która składa się z 20 nowo zaprojektowanych plansz rozmieszczonych na jedynie tego rodzaju w Polsce ramach ekspozycyjnych MultiQUBE (o wymiarach 125 cm x 200 cm), jak również nowa prezentacja multimedialna na urządzeniach multimedialnych: piramidy holograficzne (3 szt.), ekrany dotykowe (3 szt.)
i monitory LCD (3 szt.).

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 10 października 2017 r., w którym wzięli udział między innymi: papieski wysłannik bp. Protazy Rugambwa, abp Jan Romeo Pawłowski, abp Tadeusz Wojda, ks. prał. Paweł Ptasznik, o. Marek Inglot SJ, prof. Carmelo Dotolo z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana, ks. Piotr Bajor – pracownik Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, przedstawiciele Ojca Generała Zakonu Jezuitów: o. Tomasz Kot SJ i o. Fratern Masawe SJ, J. E. Janusz Kotański ambasador przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, Krzysztof Strzałka dyrektor departamentu Dyplomacji Publicznej MSZ, Agnieszka Bender dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, gospodarz miejsca o. Leonardo Sileo rektor Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana i przedstawiciele Województwa Podkarpackiego: Czesław Łączak wiceprzewodniczący Sejmiku, Ewa Draus radna województwa podkarpackiego i pomysłodawcy wydarzenia: wicemarszałek Bogdan Romaniuk i o. prof. Andrzej Gieniusz z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana.

Zwieńczeniem przygotowań i otwarcia wystawy były słowa papieża Franciszka, który podczas audiencji generalnej 11 października na placu Św. Piotra przywołał postać Kardynała Kozłowieckiego, pozdrawiając organizatorów, błogosławiąc dzieło Fundacji i zachęcając do zwiedzenia wystawy na Uniwersytecie, która była otwarta do 3 listopada 2017. Pierwszym zwiedzającym był minister Krzysztof Szczerski szef Gabinetu Prezydenta RP, który powiedział: „Gratuluję organizatorom. Cieszę się, że ta wystawa jest w Rzymie. Cieszę się,
że postać Kardynała Kozłowieckiego i że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP miało w tym udział
.”

Należy podkreślić, że kardynał Adam Kozłowiecki otrzymał odznaczenie zasłużony dla Województwa Podkarpackiego w 2011 r. w jego setną rocznicę urodzin, co tym bardziej stanowi chlubę nie tylko dla ziemi Huty Komorowskiej, ale dla całego regionu podkarpackiego.

Autor: Justyna Anna Grzyb

 

 

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Bździkot, Bogdan Romaniuk i Justyna Grzyb Papież Franciszek  2017-10-11

 

 

Na zdjęciach uczestnicy  wernisażu z  Województwa Podkarpackiego. 

Fotorelacje na FB MUZEUM

 

 

autor . Łukasz Kalisiak

www.strazow.pl