80 urodziny Fundatora ks. Prałata Władysława Włodarczyka

 

Czcigodny ks. Prałat Władysław Włodarczyk Fundator Fundacji „Serce bez granic”

 

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie  Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej składamy na ręce Czcigodnego Księdza Prałata najserdeczniejsze życzenia z okazji 80.urodzin.

Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń, wielu łask Bożych, zdrowia pomyślności i opieki Matki Bożej w  tym szczególnym Roku 100 rocznicy Objawień Fatimskich.

W tym szczególnym dniu zapewniamy ks. Prałata o naszej modlitwie w  intencji księdza za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i naszego patrona Kardynała Adama  Kozłowieckiego SJ.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,  

 Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego  ,,Serce bez granic” oraz  Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej wraz z pracownikami.