Scena plenerowa na terenie zabytkowego parku

 

fot. kc
Diecezja Sandomierska
wybudowała scenę plenerową na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej, przy udziale środków z MKiDN, Infrastruktura kultury 2017 .
 
Zrealizowano zgodnie z umową zadanie polegające na kompleksowym wykonaniu
sceny plenerowej na działce nr 546/2 obręb Huta Komorowska w tym:
– Roboty ziemne na potrzeby budowy sceny plenerowej
– Fundamenty pod scenę plenerową
– Konstrukcja stalowa sceny plenerowej
– Okładzina drewniana sceny plenerowej
– Podłoga sceny plenerowej
– Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
 

ZADANIE DOFINANSOWANO ze środków Ministra kultury;