Nowy rok 2018 ze Świętym Ojcem Szarbelu w Hucie Komorowskiej

Od niedzieli 31 grudnia 2017 r. w Parafii p.w. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej, dzięki zaangażowaniu ks. Daniela Korycińskiego, w świątyni znajdują się relikwie Świętego Ojca Szarbela.

Niech modlitwa za jego wstawiennictwem wprowadzi nas w nowy 2018 rok.

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen