Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2017

Minął 2017 rok. Mamy przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że ks. Daniel Koryciński został wyróżniony nominacją do tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2017.

Gratulujemy !!!

Podając inf. za www.powiat.kolbuszowski.pl

Mamy Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 roku!
28-12-2017

Pan Jan Puzio otrzymał tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 roku. Konkurs, wyłaniający osoby szczególnie wyróżniające się swoją działalnością na terenie naszego Powiatu, przeprowadzony został już po raz ósmy.

W sumie do Konkursu „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” dostarczonych zostało trzy wnioski nominacyjne. Stowarzyszenie Gminy Raniżów zgłosiło Jana Puzio, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Majdanie Królewskim Ks. Daniela Korycińskiego, zaś Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu Wiesławę Serafin z Mechowca.

Obrady Kapituły
Kapituła konkursowa w składzie: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś – przewodniczący wspólnie z pozostałymi członkami Kapituły, tj. Dorotą Frankiewicz, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej; Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem; Przewodniczącym Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Kolbuszowskiego Janem Wiąckiem oraz pracownikiem Wydziału ds. Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego Anną Stec, 15 grudnia, przeanalizowała wszystkie dostarczone kandydatury. Po zapoznaniu się z trzema nadesłanymi zgłoszeniami tytuł „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 r.” Kapituła postanowiła przyznać panu Janowi Puzio z Raniżowa. Natomiast wszystkim zakwalifikowanym do konkursu przyznany został tytuł „Nominowany do tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017”.

Ogłoszenie wyników
Uroczyste wręczenie statuetki, dyplomu oraz nagrody dla Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego nastąpiło podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, 27 grudnia. Decyzję Kapituły Konkursowej o wyborze pana Jana Puzio i przyznanie mu tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego ogłosiła Dorota Frankiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Uzasadniła ona wybór komisji oceniającej oraz przedstawiła pozostałe kandydatury do tytułu.

Imponująca wielość zadań
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś zaznaczył, że wszystkie osoby, zgłoszone do tytułu „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego” mają na swoim koncie wiele ciekawych i bardzo pożytecznych inicjatyw. – Wielość działań, podejmowanych przez was jest imponująca –mówił Starosta kolbuszowski, zwracając się do kandydatów.
Gratulacje wszystkim nominowanym złożył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek.

Konkurs wyłaniający Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego przyznawany jest corocznie, począwszy od 2010 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest uhonorowanie działaczy społecznych podejmujących bezinteresowną aktywność na rzecz mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. W gronie naszych Wolontariuszy znajdują się: Barbara Burek, Stanisław Kosiorowski, Ewa Wójcicka, Maria Strzępa, Władysława Gorecka, Zenona Chodorowska oraz Krystyna Styga. W tym roku do tego grona dołączył Jan Puzio.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursie już za rok.

Kilka słów o Wolontariuszu Powiatu Kolbuszowskiego

Pan Jan PUZIO wolontariatem zajmuje się od pięciu lat. To osoba bardzo aktywna społecznie i wolontariacko. Pełni funkcję Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolbuszowej. Prywatnie mąż i ojciec trzech córek. Pan Jan Puzio większość swojego wolnego czasu spędza angażując się na rzecz Stowarzyszenia Gminy Raniżów. Pan Jan jest osobą kreatywną i pomysłową – z jego inicjatywy na terenie Gminy Raniżów pojawiło się kilka nowych przedsięwzięć takich m. in. jak: Ognisko Patriotyzmu organizowane od dwóch lat z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, Raniżowskie Kino Letnie – zorganizowane w maju i sierpniu 2017 – będące połączeniem seansów filmowych z piknikiem rodzinnym, Ekstremalna Droga Krzyżowa w Raniżowie przeprowadzona po raz pierwszy w 2017 roku, konkurs wiedzy o Gminie Raniżów pn. „Gmina Raniżów – poznajmy ją lepiej”. Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizował akcję honorowego oddawania krwi w Raniżowie sam będąc Honorowym Dawcą Krwi.
Ponadto jest zaangażowany we wszystkie inicjatywy prowadzone przez Stowarzyszenie Gminy Raniżów takie jak: wigilia dla osób samotnych organizowana w Raniżowie co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, liczne „Spotkania Piknikowo-Rodzinne” w Raniżowie. Podejmuje również działania na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca „Lesiaki”, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Pan Jan Puzio jest także aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz mieszkańców Gminy Raniżów jako członek Rady Parafialnej przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie. Jako Przewodniczący Rady Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły Gminnego Gimnazjum w Raniżowie angażując się czynnie w procesie jej rozwoju.