KARDYNAŁ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Wernisaż wystawy poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ „In nomie Domini” w
Ostrowcu Świętokrzyski poprzedziła Msza św. 24.02.2018 r.o godzinie  9.30

Mszy św. przewodniczył J. E.  bp Edward Frankowski w asyście proboszcza ks.Marka Dzióby, dziekana i wielu kapłanów z dekanatu.

Podczas Mszy Świętej rozpoczynającej wystawę o kardynale Kozłowieckim pokazano również wystawę pt. ,, Książę Kościoła Kardynał Adam Kozłowiecki SJ”, wystawa ta  dostępna jest dla wszystkich w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obie ekspozycje na WSBIP i w Kościele czynne są do 10 marca 2018 r.

 

http://www.parafiakazimierz.ostrowiec.pl/

 

Adres

Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza
Aleja Jana Pawła II 41
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Warto wiedzieć

!
Rys historyczny Parafii

W 1982 r. władze państwowe wyraziły zgodę na budowę domu katechetycznego. Budynek ten wraz z mieszkaniami dla księży został wzniesiony w 1984 r. W grudniu 1982 r. przystąpiono do składania drewnianego baraku – zaplecza, który stał się kaplicą. Pierwsza Msza święta połączona z poświęceniem krzyża na placu została odprawiona 13 lutego 1983 r. Dnia 20 lutego 1983 r. bp E. Materski poświęcił kaplicę pw. św. Kazimierza. Duszpasterzem mianował ks. Henryka Żółciaka, późniejszego pierwszego proboszcza tej parafii, która została erygowana dekretem z dnia 14 stycznia 1984 r. W 1986 r. władze państwowe wyraziły zgodę na budowę kościoła. 3 marca 1997 r. parafia po trzynastu latach starań otrzymała ziemię pod budowę kościoła. Budowę nowej świątyni rozpoczął w 1997 r. ks. Andrzej Sala – proboszcz parafii w latach 1992-2016. 13 kwietnia 2008 r. podczas nabożeństwa dziękczynnego zakończono sprawowanie kultu Bożego w drewnianej kaplicy. Najświętszy Sakrament został uroczyście przeniesiony do nowej świątyni, której poświęcenia dokonał bp Andrzej Dzięga.

Proboszcz Parafii

ks. Marek Dzióba

WICEPREZES FUNDACJI IM. KS. KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO ,,SERCE BEZ GRANIC”

Zdjęcie użytkownika Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

http://www.parafiakazimierz.ostrowiec.pl/

Dziękujemy !