Dar od ojca Ludwika Grzebienia SJ z Krakowa

Muzeum wzbogaciło się o kolejne listy kardynała pisane do ks. Michała Jagosza oraz książki Ludwika Grzebienia SJ i Adama Kozłowieckiego SJ – w twardej oprawie I i II tom ,, Wśród ludu Zambii” z 1977 r. oraz tych samych autorów w miękkiej oprawie I i II tom ,,Wśród ludu Zambii” z 1977 r. oraz 2 egz. książki Adama Kozłowieckiego ,,Ucisk i strapienie” z 1967 roku oraz program wizyty Jana Pawła II w Zambii 4 maja 1989 r. z wpisem odręcznym ołówkiem ,,Dar od Abp Adama Kozłowieckiego SJ, 29-08-1989 r.”

Dziękujemy za kolejne książki i korespondencję dla nas bardzo cenne. Dar przekazał prof. o. Ludwik Grzebień SJ na ręce pana Dariusza Bździkota i Pana Bogdana Romaniuka Fundatorów Fundacji ,, Serce bez granic” w marcu 2018 roku.

Dziękujemy! Serdecznie pozdrawiamy ojca Profesora 

 

Więcej na FB MUZEUM

KC