Siostry Starowiejskie z Tarnowa w Muzeum

Prowincja Tarnowska  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, jest jedną z 4 polskich prowincji zgromadzenia. Została wyodrębniona jako jednostka administracyjna zgromadzenia dnia 26 sierpnia 1958 roku, dekretem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, z dnia 25 marca tegoż roku. Na jego mocy, nastąpił podział Zgromadzenia Służebniczek na prowincje: Przemyską  z siedzibą w Przemyślu, Krakowską z siedzibą w Staniątkach, Łódzką z siedzibą w Strykowie i Tarnowską z siedzibą w Tarnowie. Dla każdej prowincji Zarząd Zgromadzenia wybrał patrona, pod którego opieką ma ona wzrastać i rozwijać się duchowo. Prowincja Tarnowska jako patrona otrzymała Ducha Świętego i obchodzi swoje święto w Uroczystość Zesłania ducha Świętego.          

kaplica- mały Duch 


Fragment dekretu ks. Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 25 marca 1958 roku:

„Zgromadzenie SS. Służebniczek N. M.P., mające Dom Macierzysty w Starej Wsi w diecezji przemyskiej, jak ewangeliczne ziarno gorczyczne, rzucone w polską glebę, wyrosło w piękne i rozłożyste drzewo, stało się schronieniem i ochłodą dla wielu dusz i wydaje coraz to obfitsze i coraz piękniejsze owoce na żywot wieczny. Ten piękny rozrost Zgromadzenia wymaga jednak coraz troskliwszej opieki i coraz sprawniejszej organizacji, aby nie osłabło w żywotności, oraz aby mogło podołać zwiększającym się zadaniom i zapewnić należyta opiekę jego licznym członkiniom (… )Przeto My, Prymas i Legat Stolicy Apostolskiej w Polsce, na mocy nadzwyczajnych Władz, udzielonych nam przez Stolice Apostolską , niniejszym postanawiamy: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Starowiejskich dzieli się na 4 prowincje…

Prowincja Tarnowska posiada 45 placówek położonych w granicach diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i sandomierskiej.  Siostry podejmują posługę w parafiach, szkołach, ochronkach, szpitalach, domach opieki, instytucjach kościelnych i tam gdzie wzywa jej potrzeba Kościoła lokalnego.

 

http://www.sluzebniczkitarnow.pl/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004962677409&ref=ts&fref=ts