Wystawa o Kardynale w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 

 

W imieniu Zarządu Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy  tym razem na Uniwersytecie Rzeszowskim,  poświęconej pamięci Wielkiego Misjonarza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (1911 – 2007) w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i w 200 rocznice powołania do istnienia diecezji sandomierskiej.

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ otrzymała dotacją z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu  Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2017 na realizację wystawy w Rzymie. W 2017 roku po raz pierwszy na Watykanie, z udziałem wielu znamienitych gości z całego świata wystawa pt. „In nomie Domini. Misjonarz Afryki” zaprezentowana była  10 października 2017 r. na  Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie.  Na audiencji generalnej na Watykanie w dniu 11 października 2017 r. usłyszał o niej  cały świat. ,,Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy «In nomine Domini», zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!

Zarząd Fundacja po tak budującym wsparciu  papieża Franciszka,  postanowił pokazać ją w wybranych miejscach w Polsce. Wystawa została już przetłumaczona na język angielski i polski. Doskonale wpisuje się w klimat i dzisiejszą strategie walki z mylnym popularyzowanym przez media zachodnie  sloganem  ,,Polskie Obozy  Śmierci”. Wystawa pełni olbrzymią role  w dzisiejszym świecie i w sposób profesjonalny przedstawia obraz człowieka Wielkiego Polaka, więźnia niemieckich hitlerowskich i nazistowskich obozów śmierci w latach 1939-1945, oraz  misjonarza na czarnym lądzie od 1946-2007.

Po powrocie z Rzymu, ta sam wystawa prezentowana była już w  Sejmie RP w styczniu 2018 r. oraz w lutym b.r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś w marcu   b.r. w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 8 maja 2018 r. prezentowana będzie na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaś  już  19 maja  b.r. będzie ją można zobaczyć podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

 

KC