Majówka Katechetów (Wiosenny Dzień Skupienia) w Muzeum kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej

2018-05-12 odbyło się spotkanie katechetów diecezji sandomierskiej w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckigo SJ na czele z ks. Bogdanem Krempą.

 

12 maja 2018 r. WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 
KURII DIECEZJALNEJ W SANDOMIERZU

zorganizował
Majówkę Katechetów
w sobotę 12 maja 2018 roku
w Muzeum im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej

PROGRAM:

10.00 Zawiązanie wspólnoty
10.15 Modlitwa z Kardynałem
10.45 Konferencja „Z otwartymi dłońmi”
12.00 Modlitwa Regina caeli
12.15 Jubileusz 200. lecia Diecezji Sandomierskiej (propozycje i inicjatywy katechetów)
12.45 Spotkanie integracyjne przy grillu
14.00 Zakończenie.

Goście zostali  oprowadzeni  po muzeum, odbyła się konferencja ,, Z otwartymi dłońmi ” i spotkanie przy kawie,  zorganizowano  projekcję filmów, majówkę przy kapliczce z  figura NMP.
Na zakończenie odbyły się rozmowy przy grillu w blasku majowego słońca.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!!!

 

Katecheci u kard. Kozłowieckiego

Od wspólnej modlitwy rozpoczęła się Majówka Katechetów w Muzeum im. kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Blisko 70 osób wraz z ks. Bogdanem Krempą, dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, brało udział w wiosennym dniu skupienia. Był to dobry czas spędzony na modlitwie i integracji przy sercu misyjnym naszej diecezji. – Nasze spotkanie w Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego jest okazją przede wszystkim do zapoznania się z osobą i dziełem Księdza Kardynała. Można powiedzieć, że jest on dla nas dumą. Swoim życiem promował polskość na świecie, co również podkreślają katecheci. Od niego chcemy się uczyć niezwykłych cech takich jak pokora, prostota, ale i radość szczególnie w ewangelizacji. Ksiądz Kardynał miał wiele zasług w szerzeniu dzieła oświaty tworząc szkoły w Rodezji Północnej, a obecnej Zambii. To też i nas mobilizuje, aby swoją pracą wpisywać się w dzieło edukacji i ewangelizacji naśladując w tym Wielkiego Misjonarza. Takie spotkanie jest to również okazją do złożenia hołdu, wspólnej modlitwy oraz integracji dla katechetów – zaznacza ks. Krempa, organizator spotkania.

Katecheci w Muzeum po salach ekspozycyjnych zostali oprowadzeni przez ks. Daniela Korycińskiego, dyrektora placówki i Panią Kustosz Katarzynę Cesarz. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego na konferencję z filmem „Z otwartymi dłońmi”. Spotkanie było również okazją do podjęcia refleksji nad trwającym jubileuszem 200-lecia diecezji i pochyleniem się nad propozycjami i inicjatywami katechetów. Spotkanie zakończyło się integracją przy grillu oraz nabożeństwem majowym.

Ks. Adam Stachowicz

 

fot. KC

Więcej na FB Muzeum