Wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki ….” w NSA Warszawie

 

Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – 19 maja w godz. 15:00 – 24:00

Już po raz czwarty Naczelny Sąd Administracyjny otwiera swój gmach podczas Nocy Muzeów. Zachęceni dotychczasowym dużym zainteresowaniem zwiedzających, wspólnie z Archiwum Akt Nowych przygotowaliśmy atrakcyjny program dla gości w każdym wieku. Wydarzenie zostanie uroczyście zainaugurowane występem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego o godzinie 15.00 przed gmachem NSA (ul. Boduena 3/5).

Bogaty program przewiduje m.in. prezentacje wystaw dokumentujących początki i współczesność sądów administracyjnych oraz powszechnych, rekonstrukcję przedwojennej sali rozpraw, ekspozycje interesujących zbiorów muzealnych i archiwaliów związanych z sądownictwem oraz historią naszego kraju (m.in. pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim), a także symulację rozprawy sądowej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W trakcie Nocy Muzeów w NSA zaplanowano różnego rodzaju występy artystyczne wokalistów oraz chóru (utwory Chopina, Moniuszki i Paderewskiego, pieśni patriotyczne), a także koncert brytyjskiej piosenkarki polskiego pochodzenia Katy Carr, która wykona własne kompozycje inspirowane polskim czynem patriotycznym. Ponadto zostaną zaprezentowane elementy służby Policji Sądowej oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwiedzającym zostaną również udostępnione: Sala Zgromadzeń, w której odbywają się ważne dla sądownictwa administracyjnego wydarzenia, m.in. doroczne zgromadzenia ogólne z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, sale rozpraw, gdzie na co dzień rozpatrywane są sprawy.

Dla najmłodszych gości przewidziano gry, konkursy (historyczne, plastyczne itp.) z nagrodami oraz rodzinną grę terenową „Sądowa przygoda”.

Ideą Nocy Muzeów z udziałem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest nie tylko zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu, lecz także jego historii, a nade wszystko pokazanie gmachu sądowego jako miejsca przyjaznego dla osób do niego przybywających. Żywimy nadzieję, że Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym umożliwi zrozumienie roli, jaką sądownictwo administracyjne pełniło w czasach minionych i pełni obecnie w demokratycznej Rzeczypospolitej.

Zapraszamy od godz. 15:00 do północy!

 

NOC MUZEÓW” w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych

PROGRAM

godz. 15.00 – uroczysta inauguracja przed Gmachem Naczelnego Sądu Administracyjnego
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Koncerty:

16:00 – Maria Dubik z Kamieńca Podolskiego – fortepian
16:30 – Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
17:00 – Katy Carr, brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia
18:00 – Maria Dubik z Kamieńca Podolskiego – fortepian
19:00 – dr Emanuel Bączkowski – fortepian & Mikołaj Gąsiorek – skrzypce
20:00 – Katy Carr, brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia
21:00 – Maria Dubik – fortepian
22:00 – Katy Carr – śpiew, fortepian, ukulele
23:00 – Maria Dubik – fortepian

w programie m.in. pieśni patriotyczne, utwory Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Bacewicz

Wystawy:

– Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 – 1939
– Drogi do Niepodległości – najcenniejsze dokumenty Niepodległej Rzeczypospolitej
– Gabinet Marszałka (pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim)
– Polacy w Mandżurii 1897 – 1949 波兰人在中国东北
– Harcerstwo Polskie na Kresach
– Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie
– W stepie szerokim – Kamienic Podolski – dawny i dzisiejszy
– Serce bez granic – Kardynał Adam Kozłowiecki – Misjonarz Afryki
– Sądownictwo II Rzeczpospolitej – dokumenty, stroje urzędowe, wokandy, pieczęcie.
– miniatury artystyczne, rzeźba, „arts decoratifs”, obrazy, medale.

Inscenizacje:

– Symulacje rozpraw sądowych dla dzieci i dorosłych.
– Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Śródmieście”

Dla dzieci:

– gry, zabawy, konkursy (historyczne, plastyczne, itp.) z niespodzianką
– Sądowa przygoda – rodzinna gra terenowa

Pokazy:

Elementy służby Policji Sądowej – umundurowanie i wyposażenie pirotechniczne, techniki sprawdzeń minersko-pirotechnicznych
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – Maltańska Służba Medyczna.

Poczęstunek: kawa, herbata

 

http://www.nsa.gov.pl/wydarzenia-wizyty-konferencje/noc-muzeow-w-naczelnym-sadzie-administracyjnym-19-maja-w-godz-15-00-24-00,news,24,541.php