Misjonarz z Zambii w Muzeum

Misjonarz z Zambii ks. Wojciech Kozłowicz ( po prawej ) przyjaciel Kardynała w Muzeum razem z ks. Markiem Flisem ( po lewej) fundatorem fundacji ,,Serce bez granic”

fot. K.Cesarz