Wystawa ,,Książę Kościoła ” w Chwałowicach k/ Radomyśla

Wystawa Chwałowice koło Radomyśla k/ Radomyśla nad Sanem w Gminnym Centrum Kultury .

zdjęcia ks. Marek Mazur

 

Informacje o GCK za stroną internetową http://www.gckradomysl.pl/ PDF Drukuj Email
Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem zostało powołane do życia uchwałą Rady Gminy nr XV/128/00 z dnia 9 maja 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Radomyśl .

Działalność Gminnego Centrum Kultury skupia się na kształtowaniu człowieka, wzbogacaniu jego osobowości, dostarczaniu pozytywnych przeżyć estetycznych i emocjonalnych. Swoją działalność statutową Centrum prowadzi przede wszystkim poprzez upowszechnianie i promowanie kultury w środowisku lokalnym. Odbywa się przy pomocy organizowanych koncertów, imprez sportowych i artystycznych, festynów oraz imprez kulturalno-rozrywkowych. Oprócz organizowanych wydarzeń kulturalnych Centrum wypełnia swoje zadania poprzez inne formy aktywności kulturalnej m.in. edukację taneczną, plastyczną oraz organizację klubów i kół zainteresowań. W naszym środowisku lokalnym na szczególną uwagę zasługuje edukacja taneczna, gdyż cieszy się największym zainteresowaniem społecznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W strukturze naszej placówki działają cztery zespoły taneczne w tym:

  • zespół tańca ludowego „Sanowiśaczki”, który skupia dzieci oraz młodzież z dwóch szkół: w Antoniowie oraz Chwałowicach,
  • Dziecięce Zespoły Tańca : „Akir” z Rzeczycy Długiej, „Promyk” z Woli Rzeczyckiej oraz nowo powstała grupa w Chwałowicach.

Łącznie wszystkie zespoły skupiają około 200 dzieci i młodzieży z większości miejscowości naszej gminy. Od niedawna wprowadzone zostały również nowe zajęcia: muzyczne ( nauka gry na instrumentach ) oraz plastyczne, które odbywają się raz w tygodniu. Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów zatrudnionych na umowę-zlecenie.

Obok działalności skupiającej się na promowaniu i rozwijaniu kultury Centrum prowadzi również działalność związaną z ochroną historii naszej ojczyzny. We współpracy z lokalnym pasjonatem Panem Zygmuntem Janoszkiem kilkakrotnie organizowaliśmy wystawy tematyczne poświęcone historii Polski jak również historii naszego regionu.

Obecnie realizacja zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest nastawiona na zwiększenie zainteresowania wśród społeczności lokalnej jak również rozbudzenie potrzeb aktywnego uczestnictwa w niej oraz tworzeniu jej wartości. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która w swojej strategii uznała kulturę za ważny filar rozwoju. Wierzymy, że będzie to możliwe dzięki nowej bazie kulturalnej, która powstała w Chwałowicach. Nowo zmodernizowany Dom Kultury spełnia rolę kulturalnego centrum, dzięki czemu będzie możliwe rozbudowanie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do osób dorosłych oraz starszych.