Jubileusz 200- lecia Diecezji Sandomierskiej 16 czerwca 2018 r. Zapraszamy!

Główna uroczystość jubileuszowe z okazji 200 lecia diecezji sandomierskiej.

Razem bądźmy tego dnia w Sandomierzu.

Kuria Diecezjalna informuje

Informacje dotyczące liturgii oraz miejsc parkingowych dla księży i gości przybywających na Mszę św. z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu w sobotę, 16 czerwca 2018 roku, godz. 11.00.

Informacje liturgiczne:

Księża koncelebransi proszeni są o zabranie własnej alby, cingulum oraz stuły koloru białego.
W zakrystii (Sala Papieska Instytutu Teologicznego, ul. Mariacka 9) ubierają się Księża Biskupi, sekretarze, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, rektor wyższego seminarium duchownego, kanclerz i dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej, księża dziekani. Wyżej wymienienie uczestniczą w procesji wejścia.
Pozostali Księża, ubierają się w Domu Katolickim (ul. Mariacka 12) w albę i stułę koloru białego, udają się do Katedry i, po oddaniu czci ołtarzowi przez ucałowanie, zajmują miejsca wskazane przez ceremoniarzy i Księży odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg liturgii. Prosimy księży o przybycie do Katedry najpóźniej do godz. 10.45.
Komunię Świętą Księża będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym, ołtarzach bocznych i ołtarzu przed soborowym. Co do przejść i przystępowania do Komunii św., prosimy kapłanów o podporządkowanie się wskazaniom ceremoniarzy i odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg liturgii.
W procesji wyjścia uczestniczą tylko Księża Biskupi, sekretarze, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, rektor wyższego seminarium duchownego, kanclerz i dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej, księża dziekani, pozostali Księża pozostają na swoich miejscach do zakończenia śpiewu na wyjście.
Parlamentarzyści, władze lokale, przedstawiciele służb mundurowych oraz inni zaproszeni goście zajmują miejsca wyznaczone przez Księży odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg liturgii.
Delegacje z parafii i grupy parafialne zajmują miejsca wskazane im przez porządkowych.
Delegacje ze sztandarami ustawiają się w nawie bocznej od strony kaplicy Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy św. Rektor WSD zaprasza wszystkich zaproszonych gości na wspólny posiłek do Wyższego Seminarium Duchownego (ul Żeromskiego 6). Księża z delegacjami z parafii udają się do ogrodu seminaryjnego na wspólną agapę.
Informacje o parkingach dla księży:

UWAGA !!!

Informujemy Czcigodnych Księży, że dojazd do Katedry od strony Zamku (ul. Mariacka), będzie wyłączony z ruchu.
Parkingi dla autokarów przy Spichlerzu – ul. Krakowska oraz przy Bulwarze Marszałka Piłsudskiego ( nad Wisłą)
Busy i samochody osobowe będą mogły zaparkować przy Bulwarze Marszałka Piłsudskiego ( nad Wisłą)

Parking ul. Mariacka 8 (naprzeciw Kurii) – Księża Biskupi, Senatorowie, Posłowie, Wojewodowie, Marszałkowie, Komendanci Policji Wojewódzkiej i Powiatowej, Komendant Wojewódzkiej Straży, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dowódca X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Kuratorzy, Prezydenci Miast.
Parking ul. Sokolnickiego ( Caritas) – Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Komendanci Straży Powiatowej, Dyrektorzy Szpitali, Rektorzy Uczelni, Dyrektorzy Lasów, Dyrekcja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Dyrektorzy Szkół.
Parking na Placu św. Wojciecha 4 – Kapituły (Radom, Kraków, Kielce, Siedlce, Tarnów, Lublin, Przemyśl, Rzeszów, Zamość), Przełożeni Zakonni, Siostry Zakonne, Dyrektorzy Muzeów, Prezesi firm.
Parking ul. Długosza – Media
Parking ul. Krakowska (Przy Spichlerzu) Autokary z diecezji
Parking przy Bulwarze Marszałka Piłsudskiego ( nad Wisłą) – autokary, busy, samochody osobowe.
PODZIEL SIĘ Facebook Twitter

 

https://diecezjasandomierska.pl/wydarzenia/wydarzenie/glowne-uroczystosci-jubileuszowe/