25 czerwca 2018 r. wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) w Krakowie

25 czerwca 2018 r. Wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) w Krakowie objęta została honorowym patronatem przez Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz Biskupa Krzysztof Nitkiewicza – ordynariusza Diecezji Sandomierskiej;

w poniedziałek o godzinie 9.00 sympozjum otworzył dyrektor Muzeum UJ prof. dr hab. Krzysztof Stopka, witając zaproszonych i przybyłych gości. Przybliżając historie Muzeum Collegium Maius, usytuowanego u zbiegu ulic Św. Anny i Jagiellońskiej.

W 1400 r. król Władysław Jagiełło przekazał Uniwersytetowi kamienicę zakupioną od ławnika krakowskiego Piotra Gerhardsdorfa (Gersdorfa). Jej ślady zachowały się w fundamentach i w narożniku budynku (od strony ul. Jagiellońskiej i dziedzińca) w postaci typowego dla XIV wieku tzw. „dzikiego muru” z kamienia wapiennego. Kamienica nie była duża i nie mogła zapewnić prawidłowego funkcjonowania szybko rozwijającego się uniwersytetu. W ciągu całego XV wieku kolegium rozrastało się poprzez zakup sąsiednich domów i dobudowę kilku dalszych. Po pożarach w latach 1462 i 1492 połączono je w harmonijną całość, tworząc równocześnie arkadowy dziedziniec otoczony krużgankami ze sklepieniem kryształowym należącym do tzw. stylu późnogotyckiego. Rytm krużganków przerywają schody zwane „profesorskimi” prowadzące na ganek pierwszego piętra. Na parterze znajdowały się lektoria, czyli sale wykładowe. Były to długie, nisko sklepione pomieszczenia, ciemne i często wilgotne. Biblioteka (Libraria), Izba Wspólna profesorów (Stuba Communis), skarbiec oraz lektorium teologów (dzisiejsza Aula) mieściły się na I piętrze. Mieszkania profesorów, czyli rezydencje, mieściły się na parterze, na I i II piętrze

Aż do mniej więcej połowy XIX wieku wygląd i układ wewnętrzny Kolegium nie uległ większym zmianom. Przeprowadzona w latach 1840-1870 przebudowa Collegium Maius w stylu neogotyckim wraz z przeznaczeniem budynku na siedzibę Biblioteki Jagiellońskiej, całkowicie zmieniły jego wygląd i charakter.

Opuszczenie Kolegium przez Bibliotekę w 1940 roku umożliwiło przeprowadzenie w latach 1949-1964, z inicjatywy prof. Karola Estreichera, kompleksowego odnowienia, połączonego ze zrzuceniem neogotyckiej szaty. Collegium Maius odzyskało swój oryginalny wygląd sprzed 1840 roku. Wówczas też zostało przeznaczone na siedzibę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym znalazły schronienie dawne zbiory uniwersyteckie (dzieła sztuki i pamiątki) oraz bogata kolekcja instrumentów naukowych.

http\://www.maius.uj.edu.pl/muzeum/historia 2018-06-26

Następnie Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Ks. Daniel Koryciński podziękował władzom uczelni za możliwość spotkania w murach Muzeum Collegium Maius i stworzenie idealnych warunków do przypomnienia mieszkańcom Krakowa i turystom Wielkiego Polaka i misjonarza Zambii Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ .

Na sympozjum obecni był dziekan Wydziału Filozoficznego Ignatianum dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, ks. dr hab. Stanisław Cieślak prof. AIK, bratanica księdza kardynała Adama Kozłowieckiego siostra Oktawia Kozłowieckiego oraz siostry Urszulanki z Krakowa, ks. Marek Flis z Sandomierza i delegacja z Muzeum.

ks. dr hab. Stanisław Cieślak prof. AIK, podczas sympozjum wygłosił okolicznościowy referat dotyczący życia i działalności duszpasterskiej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, który (ur. 1 kwietnia 1911 w Hucie Komorowskiej, zm. 28 września 2007 w Lusace w Zambii)– polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz działający głównie w Zambii, arcybiskup Lusaki, kardynał prezbiter, obywatel Polski i Zambii.

Po bardzo interesującym referacie, ks. Daniel Koryciński zaprosił obecnych do oglądnięcia filmu w reż. Pawła Zarzyckiego ,, Serce bez granic. Kardynał Adam ” .

Po projekcji odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z udziałem wcześniej wymienionych znamienitych gości, oraz Fundatorów Fundacji ,, Serce bez granic” Pana Dariusza Bździkota i ks. Marka Flisa.

Po uroczystym otwarciu, gości oprowadziła po wystawie kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz.

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu głównych sponsorów:Totalizatora Sportowego Sp. S.A, Firmie Ursus,
Polskiej Grupie Energetycznej Dystrybucja S.A.

 

Od lewej :ks. Daniel Koryciński, Dariusz Bździkot, ks. Marek Flis

Fot. i .op. K C