25 czerwca 2018 r. wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) w Krakowie

25 czerwca 2018 r. Wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) w Krakowie objęta została honorowym patronatem przez Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz Biskupa Krzysztof Nitkiewicza – ordynariusza Diecezji Sandomierskiej; w poniedziałek o godzinie 9.00 sympozjum otworzył dyrektor Muzeum UJ prof. dr hab. Krzysztof Stopka, witając zaproszonych i … Czytaj dalej 25 czerwca 2018 r. wystawa ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) w Krakowie