,,In nomine Domini … ” w Londynie 21 sierpnia 2018 r. Zapraszamy !

Wystawa  w Londynie

 

Fundacja im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC z Polski, w ramach zadania  publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP w  konkursie pn.  ,, Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018” zaprasza na wystawę  do Polskiego  Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Londynie.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno -Kulturalnego  238-246 King St, Hammersmith, Londyn W6 oRF w dniu  21 sierpnia 2018 r. o godzinie 18.30. W programie  sympozjum, film ,, Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie z 2017 r. w reż. Pawła Zarzyckiego i wernisaż.

 

Po raz pierwszy w Londynie i to na zaledwie kilka dni od 18 sierpnia do 23 sierpnia zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie z człowiekiem, który powtarzał, że  ,,nienawidzę nienawiści” i ,,ach jak dobra jest dobroć”.

 

O wystawie:

Po raz pierwszy w dniu 21 sierpnia  o godzinie 19:15  w POSK w Sali Malinowej w języku angielskim  odbędzie się projekcja filmu, nakręconego  10 lat po śmierci kardynała w Zambii.

Oprócz tradycyjnych plansz z obszerną dokumentacją fotograficzną, wystawie towarzyszą telewizory  LCD,  stoły interaktywne i hologramy.

Ten niezwykły POLAK  – jezuita i misjonarz był w czasie II wojny światowej więźniem obozów w Auschwitz i Dachau. Afrykańska Zambia stała się jego drugą ojczyzną z wyboru.

Wystawę, którą od 18  sierpnia można będzie  oglądać w  Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym powstała z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, w 2017 roku.

Ekspozycja zaprezentowana była na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie.

Po powrocie z Rzymu, ta sama wystawa prezentowana była już w Sejmie RP w styczniu 2018 r., a następnie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 26 maja 2018 r. wystawa gościła w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena w Jasionce oraz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 14 lipca do 16  sierpnia dostępna jest w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Po powrocie z Londynu  prezentowana będzie we wrześniu  na Jasnej Górze w Sali o. Kordeckiego w Częstochowie,  a do końca roku  będzie  ją można zobaczyć tylko we Wrocławiu , Poznaniu i Szczecinie innych miastach w Polsce.

Wystawa   jest przetłumaczona na język angielski i polski a cała ekspozycja to swoista podróż przez kolejne etapy życia i działalności Adama Kozłowieckiego, pozwala zapoznać się także z historią, kulturą i tradycją Polski i Zambii. Wydarzeniem, które wywarło niezatarty wpływ na życie kardynała był ponad pięcioletni pobyt w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych – Auschwitz-Birkenau i Dachau.

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr obozowy 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku. Był tam więziony do 11 grudnia 1940 r. a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22 187. Na prośbę swoich przełożonych zakonnik napisał książkę pt.  ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. W 2016 roku została ona przetłumaczona na język niemiecki.

Po wojnie Zambia stała się dla o. Kozłowieckiego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Jako poddany królowej Elżbiety I i II , budował hierarchię kościoła w Północnej Rodezji,  późniejszej Zambii. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 roku papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

25 lipca 2007 kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat i został pochowany w Lusace.

****

Na wystawie można poznać postać i życie niezwykłego człowieka Polaka, którego znała i szanowała osobiście Królowa Elżbieta I i Elżbieta  II.

 

 

Katarzyna Cesarz