Greetings from Bishop Paul McAleenan DIOCESE OF WESTMINSTER

 

Polish Catholic Mission in England and Wales

2-4 Devonia Road

Islington

London N1 8JJ

Thank you for the kind invitation extended to Bishop Paul McAleenan to
attend the Heart Without Borders Exhibition on the 21 August which was
received today, 17th August. With regret, Bishop Paul will not be able
to attend the Exhibition since he is currently out of the country, he
does however send his best wishes.

REBECCA GOODE

 

PA to Bishop Paul McAleenan
DIOCESE OF WESTMINSTER

Archbishop’s House | Ambrosden Avenue | London SW1P 1QJ

website:

http://www.rcdow.org.uk

 

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

2-4 Devonia Road

Islington

Londyn N1 8JJ

Dziękuję za zaproszenie, które otrzymał biskup Paul McAleenan
na otwarcie wystawy "Serce bez granic", która odbyła się 21 sierpnia
otrzymane dzisiaj, 17 sierpnia. 

Z żalem informuję, że Biskup Paweł nie będzie mógł brać 
udziału w Wystawie, ponieważ jest obecnie poza krajem, 
Jednak ks. biskup wysyła najlepsze życzenia.

REBECCA GOODE

PA do biskupa Paula McAleenana
DIECEZJA WESTMINSTERA

Dom Arcybiskupa | Ambrosden Avenue | Londyn SW1P 1QJ


strona internetowa: http://www.rcdow.org.uk [1]