RADIO STAR – Wystawa ,, In nomine Domini…” w Londynie

Otwarcie wystawy ,,In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał  Adam Kozłowiecki SJ  1911-2007″ w Polskim Ośrodku Społeczno -Kulturalnym w Londynie. 21 sierpnia 2018 r. RADIO STAR LONDYN