Wystawa ,, In nomine Domini” na Jasnej Górze otwarta 2018-09-09

Wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”prezentująca życie i dzieło kard. Adama Kozłowieckiego została otwarta w niedzielę, 9 września w Sali o. Kordeckiego na Jasnej Górze.

Kardynał Adam Kozłowiecki był jezuitą i misjonarzem, w czasie II wojny światowej więźniem obozów w Auschwitz i Dachau. Afrykańska Zambia stała się jego drugą ojczyzną z wyboru.

Wystawa zawiera dwadzieścia cztery kolorowe plansze w języku polskim i angielskim, a także ekrany multimedialne prezentują całe życie kardynała – od czasów młodości przez kapłaństwo, czasy II wojny światowej i pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz aż po misję jezuicką w Zambii.

„Wystawa ‘In nomine Domini’ o kard. Kozłowieckim jest tu prezentowana jako nasza wdzięczność za 20 lat kardynalstwa naszego patrona, wielkiego misjonarza, człowieka, który poświecił się wiele dla misji, który przeżył obóz koncentracyjny. I chcemy pokazać w roku odzyskania przez Polskę niepodległości wielkich bohaterów i wielkich synów naszej ziemi, jakim był ksiądz kardynał. Zasługi dla kościoła powszechnego, Zambii, w której pracował przez 61 lat, jak również dla naszej Ojczyzny są nieopisane. I dlatego, jako Fundacja kard. Kozłowieckiego, chcemy podziękować przez ręce Matki Najświętszej za wielkie dzieło, które pozostawił tutaj na ziemi – opowiada ks. Daniel Koryciński, dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej – Dla mnie wystawa jest takim wielki snuciem po duszpasterstwie, o człowieku, który pokonał słabość i zawsze słuchał Pana Boga, człowieku bardzo oddanym dla drugiego człowieka i myślę, że każdy ksiądz może brać przykład z takiemu wielkiego misjonarza, służyć Bogu i drugiemu człowiekowi z całego serca”.

„To już jest kolejna wystawa w Polsce, która dotyczy kard. Adama Kozłowieckiego, po wystawie, która była w październiku 2017 r. w Rzymie. Wystawa została przedstawiona papieżowi, a papież na audiencji generalnej zaprosił wszystkich mieszkańców świata do tego., żeby zobaczyć postać kardynała – mówi Katarzyna Cesarz, kustoszem Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej – Wystawa to 24 plansze przedstawiające życie kard. Adama Kozłowieckiego, który przez ponad 60 lat był misjonarzem w Zambii. Kardynał pochodził z rodziny szlacheckiej mieszkającej na Podkarpaciu, zrzekł się całego majątku, zawsze powtarzał, że miłość jest najważniejsza, że wszyscy jesteśmy braćmi, że nienawiść jest bezsensowna, przebaczył tym, którzy przez pięć lat go katowali w obozach. Jest to atrakcyjna wystawa dostępna w języku polskim i angielskim, dostępna dla wszystkich mieszkańców świata ze zdjęciami z archiwum rodzinnego”.

„Jest to wystawa, która ma przybliżyć postać człowieka, którego Afryka uznała już za świętego. Jesteśmy 10 lat po jego śmierci, przed rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, więc może tu na Jasnej Górze z błogosławieństwem Matki Bożej to może ruszyć – podkreśla Katarzyna Cesarz – Wystawa jest podzielona na takie etapy jak: rodzina, jego powołanie, obozy, jego druga rodzina jaka stała się Afryka, jego dokonania polityczne i edukacyjne, ponieważ zakładał szkoły, szpitale, sierocińce i te ostatnie etapy działalność Fundacji, statuetka ‘Serce bez granic’. Ciekawostką wystawy jest obraz, który został przedstawiony papieżowi Franciszkowi i przez niego pobłogosławiony przedstawiający kardynała rozpoczynającego budowę misji w Afryce”.

W imieniu ojców i braci paulinów otwarcia wystawy dokonał o. Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze. Mówił: „Pragnę was serdecznie powitać na Jasnej Górze i zainicjować wspaniałą wystawę o kard. Adamie Kozłowieckim, wielkim misjonarze Afryki (…). Dzisiaj w historię Jasnej Góry i w historię kościoła w Polsce wpisała się na stałe postać wielkiego kard. Adama Kozłowieckiego poprzez tą wystawę, która zorganizowana jest i poznawana w różnych miejscach, wpisuje się to również w historię Jasnej Góry”.

posłuchaj otwarcia wystawy

Otwarcie wystawy poprzedziła Msza św. sprawowana w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Daniel Koryciński.

Wystawa powstała z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

W ubiegłym roku ekspozycja była zaprezentowana na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Po powrocie z Rzymu, ta sama wystawa prezentowana była w Sejmie RP w styczniu 2018 r., a następnie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 26 maja 2018 r. wystawa gościła w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena w Jasionce oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. w lipcu można ją było obejrzeć w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Natomiast w sierpniu w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Wystawa będzie prezentowana na Jasnej Górze do 16 września br. Z Częstochowy pojedzie do Wrocławia, Poznania i Szczecina.

zobacz więcej:

– Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego 'Serce bez granic’

*

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 r. Był tam więziony do 11 grudnia 1940 r., a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22187. Po wojnie na prośbę swoich przełożonych zakonnik napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. W 2016 r. została ona przetłumaczona na język niemiecki.

Zambia stała się dla o. Kozłowieckiego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 r. papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

25 lipca 2007 r. kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat i został pochowany w Lusace.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12236

2018