«

»

Wrz 19

Otwarcie wystawy ,, In nomine Domini” w gmachu głównym Ossolineum we Wrocławiu 18-09-2018 r.

„In nomine Domini. Misjonarz Afryki” – wystawa poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ

 

 

 

„In nomine Domini. Misjonarz Afryki” – wystawa poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ

Plakat wystawy

Od 18 września do 5 października w gmachu głównym Ossolineum prezentowana jest wystawa planszowa In nomine Domini. Misjonarz Afryki poświęcona postaci i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

W ubiegłym roku ekspozycja została zaprezentowana na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, a po powrocie do Polski – m.in. w budynku Sejmu RP w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W lipcu tego roku można ją było obejrzeć w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu a w sierpniu – w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

 

 

 

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ był jezuitą i misjonarzem. W czasie drugiej wojny światowej więziony w obozach Auschwitz i Dachau. Afrykańska Zambia stała się jego drugą ojczyzną.

Wystawa jest sposobem na spotkanie z człowiekiem wszechstronnie wykształconym, poliglotą, wychowanym w szacunku dla polskiej tradycji i etosie pracy, obrońcą praw człowieka i orędownikiem niepodległości narodów Afryki. Ekspozycja jest podróżą przez kolejne etapy życia Adama Kozłowieckiego, pozwala zapoznać się także z historią, kulturą i tradycją Polski i Zambii.

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 roku w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był w czasie drugiej wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku. Był tam więziony do 11 grudnia 1940, a następnie deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer 22187. Po wojnie, na prośbę swoich przełożonych napisał książkę pt. Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945. W 2016 roku została przetłumaczona na język niemiecki.

Jako jezuita-misjonarz organizował w Zambii szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na kontynencie afrykańskim.

25 lipca 2007 roku kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r w wieku 96 lat. Został pochowany w Lusace.

 

Wystawa IN NOMINE DOMINI. MISJONARZ AFRYKI. KARDYNAŁ ADAM KOZŁOWIECKI SJ (1911–2007)
18 września–5 października 2018
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Aula im. prof. M. Gębarowicza
wtorek–piątek, godz. 10.00–18.00
wstęp wolny