Wystawa ,, In nomine Domini…” w Toruniu WSKSiM

W  Gmachu  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.  Obecni przedstawiciele  Muzeum, Fundacji od lewej ks. mgr lic. Daniel Koryciński  Dyrektor Muzeum i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji sandomierskiej, Rektor Odr Zdzisław Klafaka  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej  w Toruniu, Katarzyna Cesarz Kustosz Muzeum oraz dr Ewa Kopeć Prezes  Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej.

***

Finisaż wystawy odbył  się w Auli WSKSiM  25 października  2018 r. o godzinie 10.15. Zgodnie z programem odbyło się uroczyste otwarcie  sympozjum przez o. dr  Z. Klafakę, który bardzo uroczyście  przywitał przybyłych gości  w tym kustosza sanktuarium o . Andrzej Laskosza CSsR oraz  profesorów i studentów obecnych na konferencji.

Wykład  ,, Życie i misja w Afryce Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 1911-2007 ” przedstawił ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum w Hucie Komorowskiej. Następnie wyświetlono film pt. ,, Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie” z 2017 r. w reż. Pawła Zarzyckiego.

Na zakończenie pierwszej części sympozjum Katarzyna Cesarz i Ewa Kopeć wręczyły   Ojcu Rektorowi  Zdzisławowi  Klafce  pamiątkowy  Album pt.,, Serce bez granic „, oraz kopie obrazu  przedstawiającego Adama Kozłowieckiego rozpoczynającego Budowę  Domu Konferencji Episkopatu Zambii, który to obraz został przez  Papieża  Franciszka pobłogosławiony  11 października  2017 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra na  Watykanie

.

Po filmie, wszyscy przeszli do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Uczestnicy  sympozjum uczestniczyli  w uroczystej o godzinie 12.00 we Mszy św. pod przewodnictwem o. Tadeusza Rydzyka Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam. Podczas wygłoszonej homilii o. Tadeusz Rydzyk podkreślił, że Kardynał Adam Kozłowiecki SJ był przykładem  człowiekiem WIELKIEGO DUCHA.

Na zakończenie Myszy św. Ks. Daniel Koryciński, jeszcze raz podziękował władzom uczelni za przyjęcie wystawy oraz za objecie patronatem medialnym  wystawy ,, In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki ( 1911-2007 ) przez  Telewizję Trwam i Radio Maryja. W podziękowaniu Katarzyna Cesarz i Ewa Kopeć  przekazały kopię w.w. obrazu  o. Tadeuszowi Rydzykowi.

Ks. Daniel Koryciński dziękuje władzom uczelni,  Katarzyna Cesarz  wręcza o. T. Rydzykowi Dyrektorowi Telewizji Trwam I Radio Maryja  pamiątkowy obraz.

Fot. Ewa Kopeć

 

Warto wiedzieć :

Budowany świątyni  trwała  od czerwca 2012 r. z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka kościół pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II konsekrowany został 18 maja 2016 r., w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, przez legata papieskiego ks. kard. Zenona Grocholewskiego, przy współudziale ks. kard. Stanisława Dziwisza i ponad 50 arcybiskupów i biskupów w obecności najwyższych władz państwowych z premier Beatą Szydło, prezesem PiS Jarosłem Kaczyńskim, ministrami, parlamentarzystami, ponad 500 kapłanami i in. Budowa kościoła – sanktuarium to wotum wdzięczności za papieża Polaka. Kościół znajduje się na obrzeżach Torunia, przy Porcie Drzewnym.
Msze św.:
– od poniedziałku do soboty: godz. 7, 12 ,18
– w niedziele: godz. 8, 12, 18
Nabożeństwa:
– od poniedziałku do soboty: godz. 6.30: jutrznia, godz. 11.30: różaniec, godz. 17.30: nieszpory
– w piątki: godz. 15.00: droga krzyżowa, koronka do Miłosierdzia bożego

 

***

 

Ekspozycja ,,In nomine Domini….” prezentowana była już na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie w 2017 roku..

Po powrocie z Rzymu, ta sama wystawa pokazana  była  w Sejmie RP w styczniu 2018 r., a następnie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 26 maja 2018 r. wystawa gościła w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena w Jasionce oraz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 14 lipca do 16  sierpnia dostępna jest w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Po powrocie z Londynu w sierpniu 2018 r. w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym  prezentowana była we wrześniu  na Jasnej Górze w Sali o. Kordeckiego w Częstochowie, następnie w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu,   obecnie jest prezentowanaaw Toruniu, a do końca roku  będzie  ją można zobaczyć tylko na Politechnice Poznańskiej i  Kaliszu… .

Wystawa   jest przetłumaczona na język angielski i polski a cała ekspozycja to swoista podróż przez kolejne etapy życia i działalności Adama Kozłowieckiego, pozwala zapoznać się także z historią, kulturą i tradycją Polski i Zambii. Wydarzeniem, które wywarło niezatarty wpływ na życie kardynała był ponad pięcioletni pobyt w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych – Auschwitz-Birkenau i Dachau.

 

***

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr obozowy 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku. Był tam więziony do 11 grudnia 1940 r. a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22 187. Na prośbę swoich przełożonych zakonnik napisał książkę pt.  ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. W 2016 roku została ona przetłumaczona na język niemiecki.

Po wojnie Zambia stała się dla o. Kozłowieckiego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Jako poddany królowej Elżbiety I i II , budował hierarchię kościoła w Północnej Rodezji,  późniejszej Zambii. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 roku papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

25 lipca 2007 kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat i został pochowany w Lusace.

****

Na wystawie można poznać postać i życie niezwykłego człowieka Polaka, który  przed laty był gościem Radia Maryja.

Katarzyna Cesarz

 

Więcej foto na FB Muzeum