5 – 9 listopada 2018 -wystawa ,,Książę Kościoła” w Zaklikowie

Foto. ks.DK

Wystawa o kard.Adamie Kozłowieckim „Książę Kościoła” w Zaklikowie – Trójcy Przenajświętszej parafii pod wezwaniem św. Anny.
INFORMACJE O PARAFII
Miasto Zaklików założone zostało w 1565 r. przez Stanisława Zaklikę z Czyżowa herbu Topór, na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta wydanego 9 kwietnia tegoż roku (prawa miejskie stracił w 1869 r., odzyskał je w 2014 r.). Prawdopodobnie już w XV w. na terenie dzisiejszego Zaklikowa istniał drewniano-kamienny zamek rycerski (zniszczono go podczas wojny północnej na pocz. XVIII w.). W najstarszym okresie miejscowość ta przynależała do nieistniejącej dziś parafii pw. św. Anny w Zdziechowicach, erygowanej 22 września 1409 r. Pierwszy drewniany kościół pw. św. Anny wybudowali mieszczanie w latach 1580-1583. Obecnie znajduje się on na cmentarzu parafialnym. Świątynia ta stanowiła kościół filialny parafii zdziechowickiej. Około 1585 r. Marcin Gniewosz, właściciel dóbr zaklikowskich i zdziechowickich, zamienił świątynię w Zdziechowicach na zbór kalwiński. Z tego względu miejscowy proboszcz ks. Paweł ze Zwolenia zamieszkał przy kościele św. Anny w Zaklikowie. W 1594 r. zbór kalwiński w Zdziechowicach upadł, a budynek sakralny zniszczony został przez pożar. Z tego względu wybudowano w Zaklikowie murowaną świątynie, a biskup P. Tylicki 5 września 1608 r. erygował przy niej parafię. Kościół parafialny pw. Trójcy Prze najświętszej zbudowany został w 1608 r. z fundacji Anny z Leszczów Gniewoszowej, jako wyraz ekspiacji za grzech odstępstwa od wiary męża. Świątynię konsekrował bp P. Tylicki w 1609 r. Świątynia była powiększana i przebudowywana w II poł. XVIII w., w 1801 r., pod koniec XIX w. oraz po II wojnie światowej. Świątynia jest barokowa, murowana z cegły, otynkowana, z jedną nawą. Przy prezbiterium umieszczona została zakrystia z dwuizbowym pomieszczeniem na piętrze. Przy nawie znajdują się dwie kaplice wzniesione w czasie przebudowy w XVIII i XIX stuleciu. Nad nawą jest umieszczona wieżyczka z sygnaturką. W ołtarzu głównym umieszczono zasuwane obrazy: Trójcy Przenajświętszej, Jezusa Ukrzyżowanego, MB Częstochowskiej. W pięciu ołtarzach bocznych są umieszczone obrazy: św. Anny Samotrzeć, św. Bartłomieja, Serca Pana Jezusa, MB Niepokalanie Poczętej i św. Józefa.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 11.00, 17.00
Obsada personalna
Proboszcz – Ks. kan. dr Michał Mierzwa (od 2017 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Kamil Dziurdź (od 2015 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Tomasz Lenart (od 2017 r.)
Emeryt – Ks. kan. Henryk Krzyżanowski (od 2017 r.)
Rezydent – Ks. mgr Eugeniusz Kozłowski
Kapelan – Ks. kan. mgr Mieczysław Janiec (od 2017 r.)