Wystawa o kard. Adamie Kozłowieckim „ Książę Kościoła”, w dniach 23 – 27 listopada w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnej.

 

Wystawie towarzyszy baner promujący Miasto i Gminę Kolbuszowa.

INFORMACJE O PARAFII
Parafia Szewna znajduje się w spisie parafii płacących świętopietrze z 1326 r. Niewiele zachowało się informacji z tego okresu. W tym czasie istnieć miał w niej drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Ok. 1440 r. Szewna należała do biskupów krakowskich i nadal posiadała drewnianą świątynię. W pocz. XVII w. świątynia ta została rozebrana, a z uzyskanych w ten sposób materiałów wybudowano szkołę. Niedługo potem stanął nowy, murowany kościół. Była to budowla dość małych rozmiarów, bez bocznych naw, kaplic i wieży. W 1657 r. została ona złupiona i zniszczona przez wojska szwedzkie. Po odbudowie służyła miejscowym wiernym do II poł. XVIII w., kiedy to została rozebrana, a jej materiał posłużył do budowy obecnej świątyni. W latach 1946-1991 w Szewnej posługiwał ks. Marcin Popiel (od 1964 r. jako proboszcz), który zasłynął jako niezłomny kapłan okresu komunistycznego w Polsce. W 2005 r. powstała w Szewnej Izba Pamięci ks. M. Popiela. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja wzniesiony został w latach 1775-1777 wg projektu jezuickiego architekta ks. Józefa Karśnickiego, obejmującego cały kompleks składający się z plebanii, dwóch wikarówek, tarasu z dwuskrzydłowymi schodami oraz domu dla służby kościelnej. Fundatorem świątyni był ks. Sebastian Pisulewski, oficjał sandomierski, kanonik opatowski, pleban szewieński. Około 1780 r. wykonano rokokową polichromię ścienną, przemalowaną i znacznie uzupełnioną w II poł. XIX w. W 1906 r. w wejściu głównym na teren przykościelnego cmentarza postawiono żelazną neogotycką bramę – dzieło pracowników Zakładów Ostrowieckich, powstałe początkowo jako kiosk na targi w Niżnym Nowogrodzie. Wielki wkład w ratowanie od zniszczenia plebanii i innych obiektów włożyli proboszczowie szewieńscy, księża: I. Grynfeld, W. Gąsiorowski oraz E. Szatowski. W 2007 r. odnowiona została zewnętrzna elewacja kościoła, co wiązało się z przywróceniem jej oryginalnej kolorystyki. Świątynia jest późnobarokowa, z dwoma wieżami od zachodu. Kościół jest trójnawowy, o układzie bazylikowym. Od wschodu znajduje się niemal kwadratowe prezbiterium, o szerokości równej głównej nawie. Przylegają do niego: od południa zakrystia, od północy przedsionek i skarbczyk, a od wschodu ośmioboczna dwukondygnacyjna kaplica, w poziomie górnym, wyższym od nawy, stanowiąca część kapłańską prezbiterium. Korpus nawowy jest trójprzęsłowy. Ściany i sklepienia pokryte są malowidłami iluzjonistycznymi architektoniczno-figuralno-ornamentalne, z trzema scenami z życia św. Mikołaja, herbami i inskrypcjami. Spójny, rokokowy wystrój malarski kościoła oraz obrazy, przedstawiające patrona parafii, posiadają wartość artystyczną i historyczną
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.30, 17.00
– w dni powszednie: 17.30, 18.00, zimą 16.30, 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 17.30, 18.30, zimą 16.30, 17.30
OBSADA PERSONALNA
Proboszcz – Ks. kan. mgr lic. Jan Butryn
Wikariusz – Ks. mgr Ireneusz Rząsa (od 2015 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Artur Burdzy (od 2017 r.)

fot. ks. D.K