Wystawa ,, In nomine Domini…” w Licheniu 5-17 grudnia 2018 r.

Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej

Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski

Objawienia jakich doznawał Mikołaj Sikatka, figury – Las Grąbliński

Pomnik upamiętniający pielgrzymkę Jana Pawła II do Lichenia

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Aniołki

Dzwon Józef

Golgota

Główna kopuła

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym – ośrodek kultu maryjnego o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, położony we wsi Licheń Stary w centralnej Polsce (wschód Wielkopolski) w gminie Ślesinpowiecie konińskim. Część obiektów związanych z sanktuarium znajduje się na terenie gminy Kramsk. Sanktuarium leży na terenie parafii św. Doroty, w diecezji włocławskiej.

Sanktuarium związane jest z objawieniami maryjnymi i uznawanym za cudowny obrazem Matki Boskiej Licheńskiej. Obejmuje ono swym zasięgiem zespół kościołów, kaplice, klasztory, cmentarz, kamienną Golgotę, część muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego z Fawley Court, muzeum budowy bazyliki, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego, Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań, Dom Papieski, źródełko, liczne figury i pomniki oraz inne obiekty sakralne i infrastruktury pielgrzymkowej. Głównym kościołem sanktuarium jest obecnie bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Swoją posługę pełnią w nim ojcowie ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny(MIC).

Początek sanktuarium dały objawienia maryjne (I poł. XIX wieku), których świadkami byli Tomasz Kłossowski i Mikołaj Sikatka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_Bolesnej_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Licheniu_Starym

2018-12-05