Wystawa ,, Książę Kościoła” w Łagowie

Wystawa o kard. Adamie Kozłowieckim „ Książę Kościoła”, w dniach 28.11-1.12 w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Łagowie. Wystawa promuje równocześnie Miasto i Gminę Kolbuszowa.
INFORMACJE O PARAFII
] Łagów Opatowski powstał najprawdopodobniej w XI w. Już w 1085 r. książę Władysław Herman, za wstawiennictwem swojej małżonki Judyty, ofiarował Łagów kapitule kujawskiej. Dokładna data powstania parafii nie jest znana, prawdopodobnie miało to miejsce przed 1250 r. O jej istnieniu informuje rejestr świętopietrza z 1326 r. Natomiast pierwsza wzmianka o kościele pw. NMP pochodzi z 1230 r. Nie wiadomo jak długo świątynia ta służyła miejscowym wiernym. W czasach kronikarza Jana Długosza (II poł. XV w.) istniał bowiem kościół, który posiadał murowane prezbiterium i drewnianą nawę. Z pewnością uległ on zniszczeniu podczas najazdu tatarskiego w 1502 r., kiedy Łagów został spalony. Obecna świątynia powstała pod koniec XVI w. W Łagowie istniał jeszcze jeden kościół pw. Ducha Świętego, przy którym zlokalizowany był szpital. Ufundowany został w XVII w., pod koniec XIX w. pozostawał w ruinie, następnie użytkowany był jako szkoła i kino. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła został zbudowany z fundacji biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego w latach 1582-1585. Świątynia powstała poprzez dobudowę nawy do istniejącego już XV-wiecznego prezbiterium. Na przełomie XVII i XVIII w. do północnej ściany prezbiterium dostawiono zakrystię. W XIX w. od strony południowej dobudowano kruchtę. W poł. XIX w. kościół był restaurowany staraniem ówczesnego proboszcza ks. Feliksa Paczewskiego. W 1927 r. dokonano podwyższenia wieży, zmieniono wówczas również jej hełm. W trakcie II wojny światowej, w listopadzie 1944 r. spaleniu uległa więźba dachowa, pokrycie i wyposażenie kościoła. W latach 1944-1946 na skutek braku pokrycia dachu zawaliło się sklepienie świątyni. Zniszczenia naprawiono do 1947 r. W latach 1982-1984 wymieniono w kościele tynki, oblicowano również fragmenty elewacji piaskowcem, a w latach 1990-1991 wymieniono posadzkę. Prace remontowe zakończono w latach 19971998, kiedy to wymieniono pokrycia dachu i przywrócono barokowy hełm wieży. Świątynia jest murowana, późnogotycka, z wieżą od zachodu oraz niższym prezbiterium, oszkarpowana. Prezbiterium jest starsze od naw, dwuprzęsłowe, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od północy przylega do niego zakrystia, zaś do wschodniego przęsła nawy od północy i południa dobudowane są kaplice, które tworzą transept. Wnętrze jest trójnawowe, z późnorenesansowym ołtarzem głównym.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.45, 10.00, 18.00, zimą 17.00.
OBSADA PERSONALNA
Proboszcz – Ks. mgr Krzysztof Kozieł (od 2018 r.)
Wikariusz – Ks. mgr lic. Robert Capała (od 2015 r.)
Wikariusz – Ks. mgr lic. Mieczysław Kata (od 2018 r.

 

fot . D.K