Ferie w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 2019

MUZEUM KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ 

wraz  z PUBLICZNĄ  SZKOŁĄ  PODSTAWOWA  IM. KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO

 TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ HUTY KOMOROWSKIEJ

 

 SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ

 NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE 

W   I   TYGODNIU  FERII ZIMOWYCH od 11-15 lutego

 W PROGRAMIE:

  1. Poniedziałek 11.02.2019 – zajęcia KULINARNE (warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich Dworzanki w szkole)
  2. Wtorek 12.02.2019 – zajęcia W Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
  3. Środa 13.02.2019 – zajęcia PLASTYCZNE (warsztaty z Panią Katarzyną Cesarz w szkole)
  4. Czwartek 14.02.2019 – dyskoteka walentynkowa (w remizie OSP)
  5. Piątek 15.02.2019 – zajęcia MUZYCZNE (warsztaty z Kapelą z Huty w szkole)

 Zajęcia będą odbywać się  w godz. od 10:00 do 14:00

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !