VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej – KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 25 maja 2019 r.

Kolejność występów podczas Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej ,, Serce bez granic” im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 25 maja 2019 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

Występ

 kategoria I-IV

Zespół

1. Majdanu Królewskiego opiekun  op. E. Ś.

2. Huta Komorowska op. Nauczyciel 

Soliści

1. Małgorzata Z.  z Majdan Królewski Majdan królewski  op. E. Ś

2.Zuzanna B. Majdan Królewski op. E. Ś

 3. Roksana S. z Majdanu Królewskiego  op. E.Ś

4. Aleksandra G., Brzostowa Góra  op. M.B.

5.Zuzanna K. ze Spi,op. E.Ś.

Kategoria V-VIII

Soliści

1. Mateusz B. Głogów Młp. op. B.W.    

2. Marcelina K. Majdan Królewski, op. E. Ś

3. Julia B. , Krzątka, op. Maria Bąk

4. Gabriela R. z Huty Komorowskiej , op. Nauczyciel

5. A. W, Majdan Królewski, op. E. Ś

Zespół

1. Z KOMOROWA , op. Majdan Królewski op.  E.Ś.

2. Z Majdanu Królewskiego, op. E. Ś.

3. Z Woli Rusinowskiej , op. E. Ś

4. Z  Brzostowej Góry, op. M.B.    

5. Z Hurty Komorowskiej, op. Nauczyciel

6. Z Majdanu Królewskiego op. E. Ś.

7. Z Woli Rusinowskiej ,, Stokrotki” op. E. Ś.

8. Ze Staszowa  K. K. i  W.N.  op. A. M

9. Z Woli Raniżowskiej, ks. Ł.W.

STARSI



Solistka 

R.N , z  Gorzyce, op. ks. D.   

Zespół

Zespół Gimnazjum III klasa z  Majdanu Królewskiego

Dyrektor Festiwalu

Elżbieta Szczur & ks. Daniel Koryciński Dyrektor PDM

Dziękujemy za pomoc w organizacji Pracownikom i Dyrekcji GOKiB w Majdanie Królewskim, Paniom z KG Dworzanki z Huty Komorowskiej, Papieskim Dziełom Misyjnym w Sandomierzu oraz Towarzystwu Przyjaciół Huty Komorowskiej oraz Wydawnictwu Diecezjalnemu i Drukarni w Sandomierzu, Justynie Grzyb i Mariuszowi Wołoszowi.

Dyrektor Muzeum Bogdan Romaniuk

KC.