WYNIKI FESTIWALU

VIII Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej

im. ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”

w Majdanie Królewskim.

Protokół z dnia 25 maja 2019 r.

Jury w składzie:

 1. Ks. Marek Flis – Przewodniczący i Fundator Fundacji ,, Serce bez granic”
 2. Renata Bebło – muzyk z GOK-u w Majdanie Królewskim
 3. Monika Haptaś – muzyk z Kolbuszowej
 4. Paweł Galek – redaktor Radio Leliwa

           po wysłuchaniu 21 wykonawców przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 I kategoria – szkoły podstawowe: klasy I-IV:

 • w konkurencji solistów:

1 nagroda:  Zuzanna Buczek

2 nagroda:  Zuzanna Klecha

3 nagroda: Aleksandra Gil

wyróżnienia:

 • konkurencji zespołów:

1 nagroda: Majdan Królewski…………………………..……………………….

2 nagroda:  Huta Komorowska ,, Tęczowe Nutki”……………………………..

 II kategoria – szkoły podstawowe: klasy V-VIII:

 • w konkurencji solistów:

1 nagroda: Marcelina Kopeć ……..……………………….

2 nagroda:  Julia Babula………………………………..

3 nagroda:   Mateusz  Bajek …………………………..

wyróżnienie . –

 • w konkurencji zespołów:

1 nagroda: przyznano 2  równorzędne  nagrody  zespołom  jednocześnie z: Komorowa i Woli Raniżowskiej

2 nagroda:  Majdan Królewski

3 nagroda:  przyznano 2 równorzędne  nagrody zespołom ze Staszowa i Huty Komorowskiej ,, Sonik”

III kategoria – klasa III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne:

 • w konkurencji solistów:

1 nagroda: przyznano 2 równorzędne nagrody dla Rozalii Nowak i Marioli Chrząstek

VIII Festiwal został zainaugurowany  Mszą święta w Hucie Komorowskiej w obecności Bpa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji, który również

modlitwą i ciepłym słowem rozpoczął konkurs w GOKiB w Majdanie Królewskim.

Młodzież z Podkarpacia prezentowała swoje umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

 Jury w składzie:

 1. Ks. Marek Flis – Przewodniczący i Fundator Fundacji ,, Serce bez granic”
 2. Renata Bebło – muzyk z GOK-u w Majdanie Królewskim
 3. Monika Haptaś – muzyk z Kolbuszowej
 4. Paweł Galek – redaktor Radio Leliwa przyznało nagrody, które  wręczono.

Nagrodzonym wręczali cenne upominki Dyrektor Muzeum  Bogdan Romaniuk,  Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniel Koryciński,  Fundator i Sekretarza Fundacji Dariusza Bździkot oraz wyjątkowy gość misjonarz z Zambii ks. Wojciecha Łapczyński oraz członkowie jury.

 Nagrody ufundowane zostały przez  Województwo Podkarpackie ,Fundację im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu  oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej Panią Ewę Kopeć.

Wyjątkowo  Festiwal  odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim, który jak co roku poprowadziła p. Elżbieta Szczur Dyrektor Festiwalu i ks.Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej / z-ca dyr. Muzeum w Hucie Komorowskiej.

Dziękujemy wszystkim pracownikom na czele z Dyrektorem Tomaszem Fortuną GOKiB w Majdanie Królewskim i Dyrektorowi SOK w Nowej Dębie panu Krystianowi Rzemień i pracownikowi K.H. oraz Paniom z KG Dworzanki na czele z p. Krystyną Wołosz z Huty Komorowskiej za pomoc w organizacji festiwalu.

Dziękujemy! Wszystkim rozgłośniom radiowym: Radio Leliwa, Radio Fara , Radio Via, Radio Rzeszów. Redakcji Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny, Miesięcznikowi Przeglądu Kolbuszowskiego.

Urszuli i Annie Bździkot oraz Monice Tereszkiewicz, Paulinie Wójcik, Kamili Lewickiej, Angelice Lewickiej, Magdalenie Bąk, Justynie Micek i Michałowi Wołoszowi a także opiekunom Ewie Śliwińskiej, Elżbieta Gil, Marii Bąk, Barbarze Węglarz, Annie Mazur jak również czcigodnemu ks. Łukaszowi Wojciechowskiemu wraz z Ks. Damianem Szypuła.

                       Gratulujemy wszystkim i już zapraszamy w 2020 roku na IX Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.

Fotorelacja na FB Muzeum- zapraszamy !

K C

Rozpoczęcie i zakończeni festiwalu. fot. K.C.