25 lat kapłaństwa obchodzi ks. Marek Dzióba Fundator Fundacji !!!

Czcigodny Ks. Marek Dzióba
25 lat kapłaństwa – 25 maja 2019 r.
Gratulujemy dwudziestopięciolecia kapłaństwa, służby Bogu i ludziom. Dziękujemy Czcigodnemu Księdzu, Fundatorowi Fundacji i Wiceprezesowi Zarządu Fundacji za bezpośredniość, poczucie humoru, życzliwość i serce bez granic oraz zrozumieniu dla bliźnich na świecie.
Życzymy Czcigodnemu księdzu, aby w dalszym ciągu trwał w tym zaszczytnym powołaniu otoczony szczerymi i przychylnymi ludźmi. Jesteśmy przekonani, że będzie Ksiądz dla wielu i dla nas przykładem chrześcijańskiej miłości i wierności zasadom przekazanym przez Najświętszego Nauczyciela Jezusa Chrystusa.

Mamy nadzieję, że Księdza służba będzie nie tylko szlachetnym wyzwaniem, ale i przyczyną osobistej satysfakcji i szczęścia.

Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynał Adama Kozłowieckiego, Serce bez granic” wraz z Pracownikami Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.
A.D. 2019