W dniach od 3 – 17 czerwca 2019 wystawa o kard. Adamie Kozłowieckim SJ z banerem promującym Miasto i Gminę Kolbuszowa w parafii pw. św. Barbary w Staszowie


INFORMACJE O PARAFII
Parafia pw. św. Barbary w Staszowie położona jest na os. Wschód. Erygowana została przez bpa E. Materskiego w dniu 1 kwietnia 1990 r. Wydzielono ją z parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Jej pierwszym proboszczem i organizatorem został ks. Edward Zieliński. Wiosną 1989 r. bp E. Materski poświęcił krzyż na placu pod budowę świątyni parafialnej. Początkowo nabożeństwa odbywały się w prowizorycznej, drewnianej kaplicy, która funkcjonowała do II poł. lat 90-tych XX w. Kościół parafialny pw. św. Barbary zbudowany został w latach 1990-2000 wg projektów opracowanych w zespole prof. Wiktora Zina i prof. Andrzeja Kadłuczki. Całością prac kierował ks. E. Zieliński. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp M. Zimałek w 2000 r. Świątynia parafialna jest budowlą o cechach postmodernizmu. Bryła kościoła oparta jest na planie kwadratu z trójbocznymi kaplicami po obu stronach i podobnie, aczkolwiek z zaokrągleniami na bokach, zamkniętym prezbiterium wraz z zapleczem z tyłu, w lewym rogu. Balkon na froncie oraz zewnętrzne ściany kaplic bocznych zawierają rzędy dekoracyjnych, powtarzających się kolumienek świadczących o postmodernistycznym charakterze całej bryły. Cztery ściany nawy głównej zwieńczone są czterema trójkątnymi szczytami. Każdy z nich zawiera jeszcze trójkątny wykusz z załamanym pod kątem prostym, podłużnym oknem. Wspomniane cztery szczyty stanowią podstawę dla krzyżującego się nad środkiem nawy dachu. Spady dachu opierają się jednak na krzywiźnie, przez co jego kalenice wznoszą się od czterech szczytów ku środkowi, gdzie na ich przecięciu wystrzela skośnie ułożona względem osi dachu iglica z krzyżem, stanowiąca zwieńczenie całej budowli. Architektura staszowskiego kościoła obfituje w dekoracyjne i pozornie bezcelowe detale architektoniczne, zaczerpnięte z różnych wątków historycznych i kierunków sztuki.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 10.00, zimą 17.00.
Odpusty: św. Barbary (4 grudnia).
OBSADA PERSONALNA
Proboszcz – Ks. kan. mgr lic. Edward Zieliński
Wikariusz – Ks. mgr Witold Koba (od 2015 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Mariusz Wieleba (od 2016 r.)

Foto. ks. D.K. Więcej na FB Muzeum