Życzenia dla Prezesa Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, J. E. Bp Edwarda Frankowskiego z okazji urodzin obchodzonych 15 sierpnia 2019 r.

Papież Benedykt XVI podczas święceń biskupich, udzielonych w bazylice watykańskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego 2012 roku, wśród licznych cech, którymi powinien charakteryzować się biskup, wymienił następujące «głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, poprzedzanie i kierowanie, strzeżenie świętego dziedzictwa naszej wiary, miłosierdzie i miłość do potrzebujących i ubogich, w których odzwierciedla się miłosierna miłość Boga do nas, a także nieustanna modlitwa (…) która – jak kontynuował – oznacza, że nigdy nie tracimy kontaktu z Bogiem; pozwalamy, by nieustannie poruszał nas do głębi serca, i w ten sposób jesteśmy przepełnieni Jego światłem. Tylko ten, kto osobiście zna Boga, może prowadzić innych do Boga. Tylko ten, kto prowadzi ludzi do Boga, prowadzi ich drogą życia».

Życzymy Prezesowi  Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, J. E. Bp Edwardowi Frankowskiemu z okazji urodzin obchodzonych 15 sierpnia 2019 r. , aby Ksiądz Biskup był tym, który „zna Boga”, który chodzi Jego drogami i bezpiecznie prowadzi po nich powierzony swojej pasterskiej trosce Lud Boży, będąc wiernym i ofiarnym współpracownikiem  J. E. Biskupa  Krzysztofa Nitkiewicza.

Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski – życie i posługę Księdza Biskupa zawierzamy, upraszając za jej wstawiennictwem dla J. E. Bp Edwarda   zdrowie  i siły.

 Niech Najświętsza Panna otacza Księdza Biskupa Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza u Swego Syna wszelkie potrzebne łaski.

Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”

Dyrekcja wraz z pracownikami Muzeum  Kardynała Adama Kozłowickiego  SJ w Hucie Komorowskiej

https://www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl/

Ks Biskup