Szanowni, Nauczyciele, Katecheci Przyjaciele Misji i misjonarzy

Misja opatrunek dla Zambii trwa do 15 listopada 2019

Zwracam się z prośbą o włączenie się w akcję „Misja opatrunek dla Zambii”.  Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik ogłoszony przez papieża Franciszka  i Tydzień Misyjny bieżącego roku, są sposobnością, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom i kształtować idę wolontariatu.

Pragniemy przekazać pomoc materialną dla szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii.

Zbieramy bandaże zwykłe i elastyczne 10–15 cm szerokości, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne (Vicryl/Dexon).

Koordynatorem akcji w każdym dekanacie  diecezji sandomierskiej jest Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży i do niego przekazujemy zebraną pomoc. Można pomoc przesłać na adres Muzeum kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej lub przyjechać osobiście.

Misja opatrunek dla Zambii trwa do 15 listopada 2019. Bardzo dziękuję za tę pomoc misjom i zachęcam do włączenia się kolejne akcje
wolontariatu misyjnego, którego patronem jest Apostoł Afryki, kard. Adam Kozłowiecki SJ.

Wszelkie informacje pod adresem  email:
danielk7@o2.pl lub telefonicznie 667 339 673

Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego SJ

Huta Komorowska 32 a
36- 110 Majdan Królewski