Papież do Polaków: naśladujcie gorliwość misyjną kard. A. Kozłowieckiego SJ (23-10-2019)

Niech dzieło kard. Adama Kozłowieckiego otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych – powiedział papież pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa ojca świętego skierowane do Polaków:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów wystawy, poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu, otwartej wczoraj w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później ponad 60 lat pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów, inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych. Z serca wam błogosławię.

fot. wikipedia/. (AP Photo/Andrew Medichini)

>>> Huta Komornicka: dziękowano Bogu za działalność misyjną kard. Kozłowieckiego

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, Dzieje Apostolskie przypominają, że św. Paweł po swoim nawróceniu, przyjęty przez Kościół Jerozolimski, wraz z Barnabą udaje się do Antiochii Syryjskiej. Przez cały rok obydwaj głoszą Ewangelię, nauczają o Zmartwychwstałym Chrystusie. W Antiochii po raz pierwszy wyznawcy Chrystusa zostają nazwani chrześcijanami. Otwarcie się na pogan rodzi jednak kontrowersję ze wspólnotą żydowską. Wyrasta żądanie: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni” (Dz 15, 1). Paweł i Barnaba udają się do Jerozolimy, by rozstrzygnąć tę kwestię w porozumieniu z Apostołami i radą starszych. To zgromadzenie, uznane za pierwszy w dziejach Kościoła sobór, zdecydowało, aby nie zmuszać pogan do obrzezania, a jedynie nakłaniać ich do odrzucenia bałwochwalstwa i jego przejawów. Atmosfera tego spotkania, wypowiedzi Apostołów: Piotra i Jakuba, braterska narada, jedność w podejmowaniu decyzji, będą na przyszłość dla Kościoła ważną wskazówką, co do sposobu rozstrzygania spraw, różnicy poglądów, kwestii spornych, rozumienia kolegialności i synodalności. Prośmy Pana, by także nasze życie przenikał dialog, umiejętność słuchania i życzliwość dla braci.

fot. Błażej Mielcarek OMI

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: pielgrzymi z parafii św. Hieronima z Warszawy – Osiedla Stara Miłosna; Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu (diec. gliwicka); MB Dobrej Rady z Krakowa; pielgrzymi z Ośrodka Duszpasterskiego w Jaworznie – Dębie (parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu, arch. krakowska); św. Faustyny Kowalskiej w Koninie; Opatrzności Bożej z Rzeszowa; św. Siostry Faustyny Kowalskiej z Góry: Podwyższenia Krzyża Św. z Brzegu (arch. wrocławska); Wniebowzięcia N. Maryi Panny z Białogórzyna (diec. koszalińsko-kołobrzeska); pielgrzymi z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej; pątnicy z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT z archidiecezji krakowskiej; grupa osób niepełnosprawnych z duszpasterzem i opiekunami z Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi; Grupa z Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowego PEREGRINUS z Warszawy; Grupa Pielgrzymkowa MONDO TRAVEL z Warszawy.

Facebook


Kliknij na link


https://misyjne.pl/misja/papiez-do-polakow-nasladujcie-gorliwosc-misyjna-kard-a-kozlowieckiego/?fbclid=IwAR2KwQDsmaPKuVSIv1_ZbKeDpVt9p67z3mAziFEclGXfWbKs09TPmoTMIM0


KLIKNIJ NA LINK


https://ekai.pl/franciszek-zacheca-do-nasladowania-kard-a-kozlowieckiego/


https://www.gosc.pl/doc/5942621.Franciszek-przypomnial-postac-kard-Kozlowieckiego


https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-10/franciszek-pozdrowil-organizatorow-wystawy-o-kard-kozlowieckim.html